Cineva este la ușă

Iată, Eu stau la ușă și bat. (Apocalipsa 3:20)

Timpul în care trăim este de cea mai solemnă importanță. Nu este nimic care să fie mai prețios pentru Dumnezeu decât ca tinerii să-și predea viața în serviciul Său în floarea vieții lor, la o vârstă fragedă. Talentele lor pot deveni o putere pentru Dumnezeu atunci când sunt cultivate în mod corespunzător. Caracterele lor pot fi caractere ce vor fi acceptate de cer, însă ele trebuie modelate pas cu pas și precept cu precept. Ei trebuie să fie transformați după modelul divin. (…)

În lucrarea de salvare de suflete, noi trebuie să știm despre ce vorbim. Cuvintele lui Ioan sunt pline de semnificație atunci când spune: „Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă.”

Când sufletul tău devine templul în care locuiește Duhul Sfânt, elementele aspre din firea ta se vor topi și întreaga ființă va deveni plină de vitalitate. Oricine este cu adevărat al lui Hristos va avea o experiență asemănătoare cu cea a lui Daniel, iar roada Duhului va apărea în viața sa. Există înăuntrul nostru resurse paralizate de păcat care au nevoie de influența dătătoare de viață a harului lui Hristos pentru a putea fi refăcute. Puterea supremă de la Dătătorul vieții trebuie să le readucă degrabă la viață și să le pună în mișcare. Când aceasta este experiența ta, poți lucra așa cum ți-a dat Domnul Isus exemplu. Iubirea și lumina divină se vor reflecta asupra acelora care simt că sunt bolnavi și sufletește, și trupește. Domnul Isus dorește să fie prezent în sufletul tău. El spune: „Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el, cu Mine.” Să nu deschidem noi ușa inimii noastre Oaspetelui divin?

Cei care se angajează în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să aibă o inimă curată și să fie atenți în ce privește comportamentul. Sufletele din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie ca un pustiu gol, așa cum sunt multe suflete în aceste vremuri. Dumnezeu a dat fiecăruia anumite daruri pe care să le folosească în slujba Sa, iar planul lui Dumnezeu este ca acestea să fie folosite spre slava Sa și spre binele altora. Mulți pierd mult, pur și simplu pentru că ei nu vor să învețe în școala lui Hristos. Ei ar putea câștiga comoara veșnică, însă, pentru că întorc spatele divinului Învățător, își calcă pe conștiință și se împietresc, iar îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu își pierd toată puterea de a le însufleți inimile. Însă nu este nevoie ca ei să aibă parte de acest eșec. Domnul Hristos va veni în inimă și va locui acolo dacă tu vei fi dispus să-ți cureți templul sufletului de orice întinare. – Signs of the Times, 30 noiembrie 1888

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.