Vegheați

Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. (Matei 24:42)

Starea societății de azi este la fel ca atunci când Dumnezeu a prezentat înaintea lui Israel urâciunile păgânilor și aceleași avertizări sunt necesare și pentru poporul rămășiței. Spiritismul înaintează prin țară cu triumf. „Spiritele demonilor ce fac minuni nemaipomenite” se duc la „împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.” Bărbați și femei îi caută pe cei ce comunică cu spiritele, însă poporul lui Dumnezeu nu trebuie în niciun caz să urmeze practicile lumii. Linia de despărțire trebuie să se vadă distinct între cei ascultători și cei neascultători. Trebuie să existe vrăjmășie deschisă, fățișă, între biserică și șarpe, între sămânța ei și sămânța lui.

Satana a fost hotărât să-și păstreze stăpânirea asupra țării Canaanului, iar când aceasta a devenit locuința copiilor lui Israel, iar Legea lui Dumnezeu, legea țării, el l-a urât pe Israel cu o ură plină de cruzime și răutate și a pus la cale distrugerea acestui popor. Prin intermediul duhurilor rele au fost introduși dumnezei străini și, din cauza încălcării Legii, poporul ales a fost împrăștiat în cele din urmă din țara făgăduită.

Această experiență se repetă în istoria poporului lui Dumnezeu. (…)

Este timpul să dăm atenție mai mult ca niciodată îndemnului Mântuitorului: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.” Încredeți-vă în Dumnezeu, oricât de încurcată ar fi situația în care vă aflați. Căutați-I sfatul și nu vă duceți după aceia care lucrează cu spiritele demonilor, ca să nu fiți pângăriți de ei. Acela care a murit pentru a vă răscumpăra v-a promis că vă va călăuzi și vă va îmbrăca cu neprihănirea Sa dacă veți detesta păcatul și dacă vă veți curăța de rău, spălându-vă hainele caracterului și albindu-le în sângele Mielului.

Ce iubire, ce iubire minunată dă pe față Dumnezeu îndurând nelegiuirea poporului Său și trimițând ajutor la orice suflet care dorește să facă voia Sa și să renunțe la păcat! Dacă noi suntem doritori să cooperăm cu agenții cerului, vom putea fi mai mult decât biruitori. Deși suntem ființe căzute, capabile de cele mai revoltătoare nelegiuiri, putem deveni biruitori prin puterea harului lui Hristos, dobândind un loc în Împărăția Sa cea veșnică și domnind împreună cu El de-a pururi. – Signs of the Times, 26 august 1889

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.