Înșelăciunile din zilele sfârșitului

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. (1 Timotei 4:1)

Urmărește ediția video aici.

Înainte de ultima desfășurare a lucrării apostaziei, va exista confuzie în ce privește credința. Ideile cu privire la taina lui Dumnezeu nu vor fi clare și definite. Unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Mulți vor tăgădui preexistența lui Hristos și astfel vor tăgădui și divinitatea Sa; ei nu vor să-L accepte ca Mântuitor personal. Aceasta este o tăgăduire totală a lui Hristos. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost una cu Tatăl încă de la început. Prin El au fost făcute lumile.

Tăgăduind întruparea lui Hristos, mulți se întorc de la alte adevăruri de origine divină și acceptă povești inventate de Satana. Ei își pierd discernământul spiritual și practică ceea ce le impresionează mintea agenții lui Satana. (…)

Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Sunt mulți care cred că spiritismul este susținut prin șarlatanie și înșelăciune; însă acest lucru este departe de a fi adevărat. Puterea supraomenească lucrează pe nenumărate căi și sunt puțini cei ce au măcar idee cu privire la manifestările spiritismului din viitor. Temelia succesului pentru spiritism a fost pusă în afirmațiile care au fost făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au proclamat, ca fiind învățături biblice, minciuni care își au originea în arhiamăgitorul. Învățătura cu privire la starea de conștiență după moarte, cu privire la spiritele morților care comunică cu cei vii, nu are bază în Scripturi, și totuși această teorie este proclamată ca fiind adevăr. Prin această învățătură falsă s-a deschis calea pentru ca spiritele demonice să-i înșele pe oameni apărând în fața lor cu înfățișarea celor morți. Agenții satanici se prezintă ca fiind cei morți și, în felul acesta, duc suflete în robie. Satana are religia lui; el are o sinagogă și închinători devotați. (…)

Semnele și minunile spiritismului vor deveni din ce în ce mai pronunțate pe măsură ce așa-zișii creștini vor respinge adevărul clar revelat al Cuvântului lui Dumnezeu și refuză să fie călăuziți de un simplu „așa zice Domnul”, acceptând în schimb învățături și porunci omenești.

Confederația răului nu va rezista. Domnul spune: „Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. Şi atunci El va fi un locaș sfânt” (Isaia 8:13-14). – Signs of the Times, 28 mai 1894

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.