Slăviți pe Dumnezeu

Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. (Romani 15:6)

Urmărește ediția video aici.

Dragostea supremă a lui Dumnezeu va fi arătată de fiecare om care este un adevărat urmaș al Domnului Isus Hristos. Noi suntem creaturile Sale, lucrarea mâinilor Sale și El merită pe drept reverență, onoare și iubire.

Din dragoste, cu dorința de a ne înălța și înnobila, Dumnezeu ne-a oferit un standard al ascultării. Într-o măreție înfricoșătoare, în mijlocul fulgerelor și tunetelor, El a proclamat de pe muntele Sinai cele zece precepte sfinte ale Sale.

Dumnezeu a văzut starea neajutorată a păcătosului. El a privit cu durere asupra lumii care devenea din ce în ce mai degradată și păcătoasă. Legea Sa nu putea fi schimbată pentru a acoperi deficiențele noastre, căci El spusese: „Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.” Însă în dragostea Lui cea mare pentru neamul omenesc, din dorința de a ne feri să fim pedepsiți pentru călcările noastre de Lege și dorind să fim înălțați și înnobilați, El „a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Domnul Hristos a lăsat deoparte roba Sa regală și a venit pe acest pământ aducând cu Sine putere suficientă pentru a birui păcatul. El a venit să trăiască Legea lui Dumnezeu în trup omenesc și pentru ca noi, fiind părtași ai naturii Sale divine, să putem trăi și noi acea Lege. (…)

Domnul Hristos a trăit Legea lui Dumnezeu în fața universului cerurilor, înaintea îngerilor căzuți și în fața celor pe care a venit să-i salveze. El a înălțat-o și a împlinit-o, ascultând pe deplin de cerințele acesteia. Prin curăția, bunătatea, mila, devotamentul și zelul Său pentru slava lui Dumnezeu, prin iubirea Sa neîntrecută față de oameni, El a făcut cunoscută desăvârșirea Legii. Prin viața Sa fără pată, El i-a ilustrat excelența…

Ascultarea trebuie să vină din inimă. Căci Domnul Hristos lucrează asupra inimii… Dacă ne apropiem de Dumnezeu, sursa constantă a tăriei noastre, vom vedea împlinirea făgăduinței: „Cereți și vi se va da.”

Având în vedere că Domnul Hristos a ținut Legea când a venit în trup omenesc, același lucru îl vom putea și noi dacă ne prindem de Cel Puternic pentru tărie. Pe măsură ce ne dăm seama că nu putem face nimic prin noi înșine, vom primi înțelepciune de sus pentru a-L onora și proslăvi pe Dumnezeu. Şi, privind „slava Domnului”, vom fi schimbați în același chip „din slavă în slavă”. – Signs of the Times, 4 martie 1897

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.