[D] Timotei

Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. (1 Timotei 4:12)

Urmărește versiunea video aici.

Cuvântul lui Dumnezeu era regula care îl călăuzea pe Timotei… Persoanele care l-au instruit în cămin au colaborat cu Dumnezeu în educarea acestui tânăr spre a purta poverile care aveau să fie puse asupra lui la o vârstă fragedă.

Timotei era foarte tânăr când a fost ales de Dumnezeu să fie învățător. Însă principiile în care fusese format erau atât de puternic înrădăcinate în viața lui prin educația primită, încât el a fost potrivit să fie un învățător religios alături de Pavel, marele apostol al neamurilor. Şi, deși era tânăr, și-a îndeplinit marile responsabilități cu o blândețe asemenea celei a lui Hristos. Era credincios, neclintit și statornic; iar Pavel l-a făcut tovarășul lui de lucrare și călătorie, ca să poată beneficia de experiența apostolului în predicarea Evangheliei și întemeierea de biserici.

Pavel îl iubea pe Timotei pentru că Timotei Îl iubea pe Dumnezeu. Marele apostol stătea adesea de vorbă cu el și îi punea întrebări legate de Scriptură. L-a învățat despre necesitatea de a evita orice cale rea și i-a spus că binecuvântarea îi va însoți cu siguranță pe cei care erau credincioși și statornici, conferindu-le o cutezanță nobilă. (…)

Cuvintele apostolului Pavel chiar înainte de moartea sa au fost: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești pe deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus.”

Pavel putea scrie cu convingere aceste lucruri, căci Timotei nu a mers înainte într-un spirit de încredere în sine. El a lucrat în strânsă legătură cu Pavel, căutând la acesta sfat și învățătură. El nu a acționat din impuls. El a dat dovadă de chibzuință și judecată calmă, întrebându-se la fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?”

„Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.”

Sfatul dat lui Timotei trebuie luat în seamă în fiecare cămin și trebuie să devină o putere pentru educație în fiecare familie și în fiecare școală. – Youth’s Instructor, 5 mai 1898

Material preluat de pe devotionale.ro.