[Mi] Consacrare deplină

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” (Ioan 3:7)

Fiind răscumpărați de Dumnezeu, noi trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Domnul Hristos în lucrarea Sa de slujire, nu potrivit înclinațiilor noastre naturale, ci în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Însă viețile tuturor oamenilor, așa cum îi consideră Evanghelia, sunt pline de păcat. Din cauză că au tot cedat ispitelor, ei și-au slăbit puterea de a asculta. Inima lor este „nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea”. Ei sunt morți în greșeli și păcate și în propria lor putere nu pot face niciun bine.

Pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire acceptabilă, noi trebuie să fim „născuți din nou”. Tendințele noastre firești, care sunt în opoziție cu Spiritul lui Dumnezeu, trebuie înlăturate. Prin Domnul Isus Hristos, noi trebuie să devenim oameni noi. Viețile noastre vechi, nerenăscute, trebuie să facă loc unei vieți noi – o viață plină de iubire, încredere și ascultare de bunăvoie. Dacă nu are loc în noi această schimbare, nu Îi putem sluji lui Dumnezeu cum se cuvine. Lucrarea noastră va fi deficitară. În aceasta vor fi aduse planuri pământești; va fi adus un foc străin, care Îl dezonorează pe Dumnezeu. Viețile noastre vor fi nesfințite și nefericite, pline de neliniște și necazuri. (…)

Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru că El a văzut că noi am pierdut chipul și natura lui Dumnezeu. El a văzut că noi ne-am îndepărtat de pe cărarea păcii și curăției și că, dacă vom fi lăsați singuri, nu vom găsi niciodată calea înapoi. El a venit cu o mântuire deplină, completă, ca să ne schimbe inimile de piatră în inimi de carne, ca să ne schimbe firea păcătoasă și să ne facă asemenea Lui, pentru ca, devenind părtași de natură divină, să putem fi potriviți pentru curțile cerești. (…)

Tuturor acelora care, doritori după mântuire în sufletul lor, vin la Domnul Hristos după ajutor, El le spune așa cum i-a spus lui Nicodim: „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” El bate la ușa inimii tale, așteptând să-L lași să intre. El abia așteaptă să-ți reînnoiască inima și s-o umple cu iubire pentru tot ce este curat și adevărat. El tânjește ca tu să-ți răstignești eul și să te înalțe la o viață nouă în El. Nicodim a fost convertit ca urmare a întâlnirii pe care a avut-o cu Domnul Hristos… Nu te teme să te predai cu totul lui Hristos. Așază-te fără rezervă sub stăpânirea Sa. Învață ce înseamnă să încetezi cu păcatul, ce înseamnă să ai o inimă nouă, să fii asemenea Lui. Şi, pe măsură ce privești la Hristos, eul se va scufunda și va deveni nesemnificativ, iar tu vei fi schimbat după chipul Său, „din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. – Youth’s Instructor, 9 septembrie 1897

Material preluat de pe devotionale.ro.