Să biruim așa cum a biruit Hristos

Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. (Evrei 4:15)

Fiind pe punctul de a-Şi începe lucrarea, Domnul Hristos a fost botezat de Ioan. Ieșind din apă, El S-a plecat pe malurile Iordanului și a înălțat către Tatăl o rugăciune cum cerul nu mai auzise niciodată până atunci… Cerurile s-au deschis și un porumbel care părea ca de aur strălucitor s-a așezat asupra lui Isus; și S-a auzit glasul Dumnezeului infinit spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea.”

Acest răspuns vizibil la rugăciunea Fiului lui Dumnezeu are o semnificație profundă pentru noi. (…) Toți pot găsi odihnă, pace și siguranță înălțându-și rugăciunile către Dumnezeu în numele scumpului Său Fiu. Așa cum cerurile s-au deschis la rugăciunea lui Hristos, la fel se vor deschide și la rugăciunile noastre.

De la Iordan, Domnul Isus a fost condus în pustia ispitirii. „Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: «Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.»”

Adam a fost biruit la capitolul poftă, iar Domnul Hristos trebuia să fie biruitor în acest punct. Puterea care se afla asupra Sa venea direct de la Tatăl, și El nu trebuia s-o exercite în favoarea Sa… El l-a întâmpinat pe vrăjmaș în puterea unui „așa zice Domnul”. „Omul nu trăiește numai cu pâine”, a spus El, „ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

Experiența lui Hristos ne este nouă de folos. Exemplul Său în felul cum a biruit pofta arată cum pot să biruiască cei care vor să fie urmași ai Săi.

Domnul Hristos a fost supus ispitirii, așa cum sunt supuși ispitei membrii familiei omenești, însă nu era voia lui Dumnezeu ca El să-Şi exercite puterea divină în favoarea Sa. Dacă nu ar fi stat ca reprezentant al nostru, inocența lui Hristos L-ar fi scutit să treacă prin acest chin; însă tocmai datorită inocenței Lui, El a simțit atât de puternic asalturile lui Satana. Toată suferința care era urmarea păcatului a fost simțită de Fiul lui Dumnezeu fără de păcat. Satana a zdrobit călcâiul lui Hristos, însă fiecare chin îndurat de Hristos, fiecare strângere de inimă, fiecare frământare, toate aduceau la îndeplinire planul mântuirii noastre. Fiecare lovitură a vrăjmașului ricoșa asupra Lui Însuși. Hristos a zdrobit capul șarpelui. – Youth’s Instructor, 21 decembrie 1899

Material preluat de pe devotionale.ro.