[D] Căutați pacea

Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine. (Psalmii 84:5)

„Ferice de cei împăciuitori.” Cât de mulți sunt cei care doresc să fie cu adevărat binecuvântați, care nu doar vor asculta, ci vor și împlini cuvintele lui Hristos? Cei care nu se bizuie pe ei înșiși, ci își pun încrederea într-o putere din afara lor și mai presus de ei, vor putea împlini cuvintele Domnului Hristos.

„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii” (nu din cauza spiritului lor aspru și necioplit, care îi face să stârnească certuri și disensiuni, ci „din pricina neprihănirii”). Neprihăniți sunt aceia care doresc pacea și vor avea pace sacrificând orice, în afară de principiu. Ei nu pot sacrifica adevărul, chiar dacă atașamentul lor față de acesta îi costă necazuri, ocară, suferințe și chiar moartea. „Căci a lor este Împărăția cerurilor.” Cei care sunt persecutați din pricina neprihănirii pun pe primul loc poruncile lui Dumnezeu în viața lor și ei nu îngăduie niciunei tactici omenești, niciunei promisiuni de răsplată, niciunei oferte de onoare să se interpună între ei și Dumnezeu. Ei nu pot fi determinați să Îl renege pe Hristos și să trădeze cauza Sa. Făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu sunt continuu în mintea lor, iar când vrăjmașul se năpustește asupra lor ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un zid împotriva lui. Duhul Sfânt ne face să conștientizăm cât este de prețioasă Scriptura. (…)

Însăși biserica are nevoie de convertire, astfel ca membrii ei să poată deveni canale de lumină, să poată fi binecuvântați și să fie o binecuvântare. O bizuire vagă pe îndurarea lui Dumnezeu nu ne va ajuta să avem acces la tronul harului și nici nu ne va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, Tatăl, pe care El a promis-o celor ce vor face voia Lui. Credința trebuie să se concentreze asupra Cuvântului lui Dumnezeu, care este duh și viață. Fiecare pagină din Cuvântul sacru este luminată de razele Soarelui Neprihănirii.

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie sprijin pentru cei aflați în necazuri și mângâiere pentru cei persecutați. Dumnezeu Însuși vorbește sufletului care crede, căci Duhul lui Dumnezeu este în Cuvântul Său și o binecuvântare specială va fi primită de aceia care acceptă cuvintele lui Dumnezeu când mintea lor este luminată de Duhul Sfânt. În felul acesta, credinciosul se hrănește cu Hristos, Pâinea vieții. Adevărul este văzut într-o lumină nouă, iar sufletul se bucură ca și când s-ar afla în prezența vizibilă a Domnului Hristos. – Signs of the Times, 10 octombrie 1895

Material preluat de pe devotionale.ro.