[vineri] Făgăduința unui răscumpărător

Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul. (Geneza 3:15)

Adam și Eva ar fi trebuit să fie pe deplin mulțumiți de cunoașterea lui Dumnezeu din lucrările create de El și din instrucțiunile pe care le primeau de la îngerii cei sfinți. Starea înaltă privind cunoștința pe care se gândeau că o vor obține mâncând din fructul oprit i-a aruncat în degradarea generată de păcat și vinovăție.

Îngerilor care fuseseră rânduiți să îi păzească pe Adam și Eva în căminul lor din Eden înainte de păcătuirea lor și expulzarea lor din paradis li s-a desemnat sarcina de a păzi porțile paradisului și calea spre pomul vieții, pentru ca ei să nu se întoarcă și să aibă acces la pomul vieții, iar păcatul să devină nemuritor.

Păcatul i-a alungat pe Adam și Eva din paradis. Și tot păcatul a fost cauza pentru care paradisul a fost mutat de pe pământ. Ei au pierdut paradisul din cauza călcării Legii lui Dumnezeu. Dar paradisul poate fi recâștigat prin ascultare de Legea Tatălui și prin credința în sângele ispășitor al Fiului Său.

Satana a avut prilejul să se laude în fața lui Hristos și a îngerilor loiali Lui că reușise să câștige o parte dintre îngerii din ceruri ca să i se alăture în rebeliunea sa. Iar după ce reușise să-i învingă pe Adam și Eva, el a pretins că acum căminul lor din Eden trebuie să fie al lui. El se lăuda că lumea creată de Dumnezeu era acum sub stăpânirea sa. Cucerindu-l pe Adam, monarhul lumii, el i-a câștigat pe membrii neamului omenesc ca supuși ai săi și susținea că trebuie să posede și Edenul ca să-și facă din el cartierul său general. Acolo intenționa să-și pună tronul și să fie monarhul lumii.

Însă în ceruri au fost luate imediat măsuri pentru nimicirea planurilor lui Satana. Îngeri puternici, cu raze de lumină care apăreau ca niște săbii de foc ce se mișcau în toate direcțiile au fost așezate ca santinele pentru a păzi calea spre pomul vieții de apropierea lui Satana și a perechii vinovate. (…)

În ceruri s-a ținut un sfat, care a fost urmat de inițiativa Fiului scump al lui Dumnezeu de a răscumpăra neamul omenesc de sub blestem, ca urmare a căderii lui Adam, și de a-l învinge pe Satana. O, minunată condescendență! Maiestatea cerului, din iubire și milă pentru omenirea căzută, Și-a propus să devină înlocuitorul și garantul lor. – Review and Herald, 24 februarie 1874

Material preluat de pe devotionale.ro.