[vineri] Dumnezeu revelat în natură și prin Domnul Isus

În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. (Romani 1:20)

Lucrările create de Dumnezeu constituie o istorie ilustrată a lucrării Sale răscumpărătoare. Soarele își face lucrarea încredințată lui de slujire a naturii, atât a celei însuflețite, cât și a celei neînsuflețite. El face ca pomii să crească și să își aducă roadele lor binecuvântate. El face ca vegetația să înflorească și să fie în folosul tuturor. Și luna își are misiunea ei. Ea luminează în timpul nopții spre binele nostru, și stelele de asemenea sunt conduse pe cer pentru bucuria lumii. Niciunul dintre noi nu poate înțelege pe deplin lucrarea acestor străjeri tăcuți, însă toți au o anumită lucrare încredințată lor.

Și apele cele adânci au locul lor în marele plan al lui Dumnezeu. Munții și stâncile constituie subiecte de meditație și conțin lecții pentru cel ce vrea să învețe. Toate lucrurile din natură – de la floarea cea mai mică la iarba care îmbracă pământul cu verdele ei – proclamă bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de noi. (…)

Gândurile și lucrările Sale sunt atât de conectate unele de altele, încât noi putem citi în natură marea iubire a lui Dumnezeu pentru o lume decăzută. Universul conține o mare capodoperă a Înțelepciunii infinite în nenumăratele Sale lucrări atât de diferite, care, în varietatea lor fără seamăn, formează un întreg desăvârșit.

La o cercetare atentă, se poate vedea că intervențiile fără număr ale lui Dumnezeu în lumea naturală au legătură unele cu altele, iar atunci când urmărim aceste verigi din lanțul Providenței, noi suntem conduși să Îl cunoaștem mai bine pe marele Creator. Acesta este un adevăr demn de studiul nostru atent. Domnul Isus Hristos este Acela care realizează marea unitate; El posedă însușirile care armonizează toate diferențele. Iar El, Darul mai presus de toate celelalte, a fost dăruit lumii noastre pentru a da expresie inimii și caracterului lui Dumnezeu, astfel ca orice ființă inteligentă care dorește să Îl poată vedea pe Dumnezeu descoperit prin Fiul Său. Toate aceste lucruri au fost date de Dumnezeu familiei omenești… Ați văzut lucrările creației lui Dumnezeu ca fiind pregătite de mâna Sa pentru a sluji fericirii familiei omenești?

Pe cei care sunt credincioși în lucrarea lor îi așteaptă o răsplată prețioasă. Ei vor avea un cămin în locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei ce-L iubesc și așteaptă revenirea Sa. – Youth’s Instructor, 19 august 1897

Material preluat de pe devotionale.ro.