[Duminică] O singură comoară

Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10)

Un caracter format după asemănarea divină reprezintă singura comoară pe care o putem lua din lumea aceasta în cea viitoare… Priviți fiecare clipă a vieții ca fiind de aur. Nu irosiți timpul în indolență, în nesăbuință, ci folosiți-l pentru a dobândi comorile de sus. Trebuie să ne cultivăm mintea și să ne dezvoltăm sufletul refuzând orice ar putea fi umplut cu lucruri neînsemnate. Să facem tot ce ține de noi pentru a ne întări intelectul. Să nu ne mulțumim cu standarde joase. Să nu ne arătăm mulțumiți până ce, prin eforturi pline de credincioșie, veghere și rugăciune serioasă, nu ne asigurăm că avem înțelepciunea care vine de sus. (…)
Să ne bucurăm de orice rază de lumină pe care o putem obține prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Să facem lucrarea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru astăzi și să vedem cât de mult putem realiza prin puterea lui Hristos. Să facem din Dumnezeu sfătuitorul nostru. (…)

Domnul Hristos nu a uitat care este natura noastră atunci când a făcut aceste cerințe. El a luat natura noastră asupra Sa și ne-a dat tărie morală pe care s-o unim cu efortul omenesc… Spiritul nostru se poate identifica într-atâta cu Spiritul Său, încât, prin gând și scopuri, putem să fim una cu El…

Facultățile intelectuale, morale și fizice trebuie de asemenea cultivate și îmbu­nătățite, ca să putem atinge cele mai înalte standarde în ce privește cunoașterea…

Daniel din istoria sacră nu era decât un tânăr când a fost luat captiv în Babilon împreună cu prietenii lui. Însă el stă înaintea întregului univers, înaintea lumilor necăzute și înaintea lumii răzvrătite ca un exemplu strălucit de ceea ce poate face harul lui Dumnezeu pentru păcătoși… Nu el a ales să fie expus nelegiuirii, lăcomiei și obiceiurilor risipitoare ale acelei națiuni păgâne. Însă el s-a hotărât în inima lui, atunci când se afla acolo, să slujească Domnului. El a colaborat cu Dumnezeu. El s-a așezat sub stindardul lui Hristos ca supus loial al Regelui ceresc. (…)

Caracterul pe care ni-l formăm în această lume ne determină destinul pentru veșnicie. Elementele pe care le considerăm de valoare în această lume vor fi de valoare și în lumea viitoare. Viitorul nostru este determinat de felul în care îngăduim să fim influențați… Luăm jugul lui Hristos asupra noastră și învățăm calea Sa. – Youth’s Instructor, 17 august 1899

Material preluat de pe devotionale.ro.