[Marți] Nevoia noastră de Duhul Sfânt

Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! (Galateni 5:25)

Duhul Sfânt nu are ca scop doar să sfințească, ci să și convingă. Nu ne putem pocăi de păcatele noastre până ce nu suntem convinși de vinovăția noastră. Cât de necesar este atunci să avem Duhul Sfânt cu noi când lucrăm pentru sufletele căzute! Capacitățile noastre umane vor fi exersate în zadar dacă nu vor fi unite cu mijloacele cerești. (…)
În lucrarea de salvare a celor păcătoși, noi și îngerii trebuie să lucrăm în armonie, prezentând adevărul lui Dumnezeu acelora care nu îl cunosc, pentru ca și ei să poată fi eliberați din legăturile păcatului. Doar adevărul ne poate face liberi. Libertatea care vine printr-o cunoaștere a adevărului trebuie proclamată către toate ființele omenești. Tatăl nostru ceresc, Domnul Isus Hristos și îngerii din ceruri sunt cu toții interesați de această lucrare măreață și sfântă. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate. (…)

Mântuitorul nostru trebuie să fie recunoscut și confirmat ca atotsuficient pentru biserica Sa. Doar El poate desăvârși credința poporului Său.

Trebuie să acordăm mai mult spațiu lucrării Duhului Sfânt pentru ca lucrătorii să poată fi uniți și să poată înainta cu tăria unui corp unit de soldați…

O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va da pe față influența modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe parcursul drumului.

Dumnezeu dorește ca biserica Sa să creadă în făgăduințele Sale și să ceară puterea Duhului Sfânt să-i ajute în orice loc. (…)

Oh, de ar putea pricepe oamenii cei slabi că Însuși Generalul armatelor din ceruri conduce și direcționează mișcările aliaților Săi de pe pământ! Domnul Hristos Însuși este puterea care reînnoiește, lucrând în și prin fiecare soldat, prin intermediul Duhului Sfânt. Fiecare individ trebuie să devină un instrument în mâinile Sale spre a lucra pentru salvarea sufletelor. Niciunuia care dorește să lucreze pentru Stăpân nu trebuie să i se refuze un loc, dacă el este un adevărat urmaș al lui Hristos. Fiecare are, în mod individual, o responsabilitate pentru cauza lui Hristos. Eficiența Duhului lui Dumnezeu va face eficiente și eforturile tuturor acelora care sunt gata să se supună călăuzirii Sale. – Review and Herald, 16 iulie 1895

Material preluat de pe devotionale.ro.