[Duminică] Conform Cuvântului

Degeaba Mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. (Matei 15:9)

Cei care doresc să cunoască adevărul nu au nimic a se teme când cercetează Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, înainte de a începe cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, căutătorii adevărului trebuie să lase deoparte orice prejudecată, să îndepărteze orice părere preconcepută și să-și deschidă urechea ca să audă glasul lui Dumnezeu prin mesagerul Său. Părerile la care țin mult, obiceiurile practicate mult timp trebuie aduse în fața testului Scripturilor; iar dacă Cuvântul lui Dumnezeu este opus vederilor voastre, atunci, spre binele propriului suflet, nu deformați Scripturile, așa cum fac mulți spre pieirea sufletelor lor, dând impresia că aduc mărturie în favoarea erorilor lor. Întrebarea voastră să fie: „Ce este adevărul?” nu „Ce am crezut eu până acum că este adevărul?” Nu interpretați Scripturile în lumina convingerilor pe care le aveați înainte, susținând ca fiind adevăr o învățătură a unui om limitat. Întrebarea pe care să v-o puneți este: „Ce spune Scriptura?”

Transformați-vă mintea în așa fel încât să vă schimbați teoriile anterioare, dacă nu sunt în armonie cu învățăturile Bibliei. Vi se atrage atenția să depuneți eforturi serioase pentru a descoperi ce este adevărul. Aceasta nu trebuie considerată o cerință greu de îndeplinit; căci ni se cere să trudim pentru binecuvântările vremelnice, pământești și nu trebuie să așteptăm să primim comoara cerească dacă nu suntem dispuși să săpăm în minele adevărului și să ne punem la lucru toate puterile minții și ale inimii pentru a înțelege. (…)

Feriți-vă să citiți Cuvântul lui Dumnezeu în lumina unor învățături greșite. Chiar în privința acestui aspect au făcut iudeii greșeala fatală. Ei au declarat că nu trebuie să existe o altă interpretare a Scripturii, diferită de cea pe care o dăduseră rabinii în anii dinainte; și cum ei și-au tot înmulțit tradițiile și preceptele și le-au îmbrăcat într-un veșmânt sacru, din cauza tradițiilor lor, Cuvântul lui Dumnezeu a fost făcut fără efect; iar dacă Domnul Isus Hristos nu ar fi venit în lume, omenirea ar fi pierdut orice cunoaștere cu privire la adevăratul Dumnezeu. (…)

Planul bine ticluit al lui Satana este acela de a perverti Scripturile și de a construi fals pe Cuvântul lui Dumnezeu. Orice act al credinței, orice învățătură sau crez, oricât de sacre ar fi fost considerate, trebuie să fie respinse dacă vin în contradicție cu afirmațiile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu. – Review and Herald, 25 martie 1902

Material preluat de pe devotionale.ro.