[Duminică] Duhul Sfânt

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)

O mare parte a literaturii despre Duhul Sfânt se concentrează asupra lucrării şi slujirii Duhului Sfânt. Însă a cunoaşte lucrarea Lui fără a cunoaşte persoana Lui este foarte periculos pentru oricine doreşte o experienţă mai profundă cu Dumnezeu.

Duhul Sfânt este modest. Deşi ca persoană a Dumnezeirii a insuflat scrierea Bibliei, El alege să vorbească foarte puţin despre propria persoană. În schimb, în toate paginile Scripturii, caută să descrie caracterul şi sacrificiul Fiului şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl, în timp ce foloseşte atât de puţine cuvinte pentru Sine…

Singurul despre care Scriptura afirmă că este mai de folos ca El să fie cu noi, chiar mai mult decât prezenţa în persoană a lui Isus, este Duhul Sfânt. „Căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi” (Ioan 16:7). Faptul acesta îmi arată valoarea pe care o pune Cerul pe prezenţa Duhului Sfânt. Psalmistul cunoştea dinainte ce înseamnă prezenţa Duhului şi s-a rugat: „Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt” (Psalmii 51:11).

Personal, consider că cea mai frumoasă denumire a Duhului Sfânt este aceea de Mângâietor. De copil am fost învăţat să mă retrag lângă Dumnezeu în timpul suferinţei şi, de atâtea ori, pe genunchi, am fost mângâiat. „Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit” (Psalmii 34:18).

Pe lângă faptul că Duhul Sfânt este dragoste – da, El iubeşte şi cred că toţi, atunci când iubim, manifestăm un pic din dragostea primită de la El –, Duhul Sfânt este bucurie! „Roada Duhului, dimpotrivă, este bucuria” (Galateni 5:22). La întoarcerea celor 70 de ucenici, văzând lucrarea făcută de Dumnezeu în ei, „Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt”. Isus Se împărtăşeşte din bucuria Duhului atunci când vede cum oamenii sunt transformaţi în Dumnezeu!

Astăzi, vei putea aduce bucurie Duhului lui Dumnezeu! Alegi tu să primeşti bucuria prezenţei Duhului Sfânt, să o laşi să ţi se vadă pe chip şi să o împărtăşeşti celor gata să o primească? Roagă-te să fii plin de Duh Sfânt astăzi! „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Flavius Ardelean, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Material preluat de pe devotionale.ro.