[Miercuri] Dimitrie

Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de-ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele.(Faptele 19:24)

Revolta stârnită de Dimitrie în Efes este un exemplu clasic de manipulare în masă, care ar putea intra cu succes în manualele de psihologie. La prima vedere, am putea face greșeala să subestimăm un om ca Dimitrie: un simplu meseriaș, turnător și șlefuitor de suveniruri din argint, pe care le scotea la tarabă să le vândă celor creduli, care nu se puteau detașa de curentul religios popular. Însă Dimitrie este un om inteligent, care se folosește de sentimentele religioase ale efesenilor pentru a-și menține prosperă afacerea, amenințată de faptul că predicarea Evangheliei făcuse lumină în mintea oamenilor, iar vânzările de temple miniaturale scăzuseră dramatic.

Discursul său, care a aprins scânteia revoltei, merită o atenție specială, deoarece conține elementele caracteristice manipulării: Dimitrie, instigatorul și promotorul intereselor breslei argintarilor, se erijează în apărător al religiei; scopul real este menținerea prosperității argintarilor; pericolul insinuat – disprețul față de templul Dianei și distrugerea faimei zeiței; iar vinovatul de serviciu: Pavel, prin mesajul lui. Adică rețeta perfectă. Însă Dimitrie își dezvăluie adevăratele intenții prin topica ultimei fraze a discursului (v. 27), în care adevăratul motiv al nemulțumirii lui apare în prim-plan, în timp ce presupusul interes pentru templul zeiței Diana și a faimei acesteia este lăsat la sfârșit.

Urmarea: tot orașul se pune în mișcare și, timp de două ceasuri, toți cei adunați la teatru strigă la unison: „Mare este Diana efesenilor!” (când, de fapt, adevăratul mesaj era: „Nu ne luați pâinea de la gură!”) Mențiunea din versetul 32 – „mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră” – este dovada cea mai elocventă despre reușita acestei manipulări în masă. Studiile moderne asupra psihologiei maselor au arătat cu prisosință potențialul devastator pe care îl au mulțimile manipulate, mai ales când „scânteia” care le aprinde este de natură religioasă.

Așadar, mare atenție la oameni ca Dimitrie, care exploatează sentimentele religioase ale oamenilor în interes personal sau de grup! Ei sunt prezenți și astăzi în societate și, dacă Dumnezeu nu i-ar ocroti pe slujitorii Săi, manipulatorii i-ar transforma în victime, fără nicio urmă de regret.

Florian Ristea, pastor, Uniunea de Conferințe

Material preluat de pe devotionale.ro.