[Luni] Ana, Marele Preot

Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” Ana L-a trimis legat la marele-preot Caiafa. (Ioan 18:23-24)

Numele Ana aminteşte de credincioşia şi încrederea unei femei, mama unui proroc, Samuel. În acelaşi spirit poate fi amintită şi Ana, fata lui Fanuel, care L-a recunoscut pe Hristos. Contrastul apare atunci când privim la varianta masculină a acestui nume (gr. Hannas), în persoana unui personaj sinistru, ajuns mare-preot în timpul copilăriei şi adolescenţei lui Isus pe pământ. Era un preot saducheu, din familia Macabeilor, care s-a străduit să menţină monopolul funcţiei clericale supreme în familie. După destituire, i-au succedat copiii şi ginerele Caiafa. Ana rămâne membru al sinedriului şi ia parte la interogatoriul Domnului Isus din noaptea de Paşte, înainte de condamnarea la moarte, contribuind la capetele de acuzare false împotriva Mântuitorului. Caiafa, marele-preot, Îl trimite pe Isus la Ana, socrul său, dovedindu-se şi astfel greutatea deciziilor acestuia, ca fost mare-preot. Ioan ucenicul descrie cele petrecute în procesul de judecată al sinedriului.

„Ana a fost redus la tăcere de răspunsul categoric pe care l-a primit. Temându-se ca nu cumva Domnul Hristos să spună ceva cu privire la felul său de comportare, pe care prefera să-l ţină ascuns, Ana nu I-a mai spus nimic atunci. Unul dintre aprozii săi, plin de mânie, când l-a văzut pe Ana redus la tăcere, L-a lovit pe Domnul Hristos peste faţă, spunând: «Aşa răspunzi marelui-preot?»” (Hristos, Lumina lumii, p. 700)

Viaţa lui Ana este un avertisment cu privire la ceea ce înseamnă credinţa şi slujirea lui Dumnezeu. Atunci când acestea ajung un scop în sine, pentru atingerea unor obiective sau ambiţii personale, familiale, suntem pe terenul alunecos şi periculos al Satanei. Viaţa de credinţă devine autoînşelăciune şi rezultatele nu întârzie să apară.

Astăzi, în preajma revenirii lui Isus, avem nevoie de verificarea motivaţiei noastre în relaţia cu Isus pentru a avea un obiectiv şi o atitudine corectă.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ajută-mă şi azi să fiu, în adevăr, copilul Tău, ca o mărturie a dragostei Tale!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Material preluat de pe devotionale.ro.