[Duminică] Văduva stăruitoare

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. (Luca 18:1)

Mi-e drag să stau lângă ucenici și să ascult pildele cu lecții valoroase pe care Domnul Hristos ni le spune, să le înțeleg mesajul și să-l trăiesc în propria mea viață.

În această parabolă, El ne povestește un episod din viața unei femei văduve, căreia judecătorul nu-i făcea dreptate. „Se pare că soțul acestei femei încredințase altora proprietatea ei, poate chiar le-o ipotecase, iar aceștia refuzau să i-o retrocedeze la timpul prevăzut de lege” (Comentariul biblic AZȘ). Rămasă văduvă, neavând nici bani, nici pe cineva cunoscut care să-i susțină drepturile, ea insistă pe lângă judecător. Dar acesta „de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina” (Luca 18:2). O, ce contrast față de Dumnezeul nostru iubitor, bun și drept!

Stăruinţa era unica armă pe care văduva o avea la îndemână și această stăruinţă l-a înduplecat pe judecător.

Înțeleg lecția: dacă rugămintea insistentă a acestei văduve a putut determina chiar și pe un judecător nedrept, în cele din urmă, să-i rezolve cazul, oare „Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei” (Luca 18:7)? „Tatăl nostru ceresc așteaptă să-Și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Adu înaintea Lui nevoile, bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale. Tu nu Îl vei putea face să Se simtă împovărat, nici nu Îl vei face să Se simtă obosit… Inima Sa iubitoare este mișcată de necazurile noastre și ne ascultă când Îi vorbim despre ele. Să aducem la El orice dificultate cu care ne confruntăm. Nimic nu este prea greu pentru El.” (Calea către Hristos, ed. 2013, p. 70, 74–75)

Pentru mine și pentru tine, Domnul Hristos ne mai adresează o întrebare cercetătoare: „Dar când va veni, va găsi El credință la noi?” (text actualizat după Luca 18:8)

Treci astăzi printr-o grea încercare? Ai vreo suferință fizică sau psihică, vreo nedreptate care ți-a întunecat orizontul vieții? Roagă-te necurmat! Stăruiește în rugăciune și lasă-L pe Dumnezeu să hotărască soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor tale! Într-o zi Îi vei mulțumi!

Magdalena Toma, Arad

Material preluat de pe devotionale.ro.