Isus Hristos

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:3)

Cititorul Noului Testament descoperă ușor personajul principal încă din primele pagini ale Evangheliei după Matei – nimeni altul decât Isus Hristos. Dar în Vechiul Testament cu cine facem cunoștință? Cu multele personaje despre care ați citit un an întreg, în fiecare dimineață?

E adevărat, nu toată lumea, când deschide cărțile lui Moise, Îl găsește pe Isus Hristos în acele scrieri. Dar El este acolo. Admiră expoziția de portrete: Isus este al doilea Adam. Isus este un fiu iubit, respins, înălțat și un distribuitor de pâine la fel ca Iosif. Isus este preot ca Aaron și Melhisedec, pentru că pe El L-au prefigurat. Isus este împlinirea jertfei lui Isaac pe muntele Moria. Isus este apa care a venit din stâncă în pustie. Isus este mana care a căzut din cer. Isus este șarpele de aramă. Isus este un campion ca Iosua, al cărui nume înseamnă literalmente „Isus”. Isus este un rege ca David, un sfetnic înțelept ca Solomon. El este eroul din spatele personajelor.

De fapt, dacă citiți Vechiul Testament și nu Îl găsiți pe Isus, trebuie să vă întoarceți și să îl recitiți, pentru că ați pierdut mesajul. Domnul Hristos, aşa cum li S-a înfăţişat patriarhilor, aşa cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor, aşa cum a fost caracterizat în Lege şi cum a fost descoperit de profeţi, este „bogăţia Vechiului Testament”. (Parabolele Domnului Hristos, p. 126)

Isus Hristos este nerăbdător să fie personajul principal din serialul vieții tale. Isus nu dorește să fie doar: cărare pentru cel rătăcit, haină pentru cel gol, iar pentru cel ce flămânzește, pâine. Mântuitorul nu S-a lăsat răstignit doar pentru ca cel în lanțuri să aibă – Libertate, cel slab să aibă – Putere, iar cel orb – Lumină. El își propune să fie mai mult decât Bucurie – pentru cel întristat sau Bogăție – pentru cel ce n-are!

„Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos” (1 Corinteni 15:19), ce folos? Pentru ultimul episod, înregistrările nu se fac pe pământ. El este nerăbdător să ducă până la capăt mântuirea ta.

Inima ta ce spune? „Îmi place aici!” sau „Amin! Vino, Doamne Isuse!”? Poţi spune că-L aştepţi cu nerăbdare ca să te ia cu El în cerul pregătit pentru tine?

Ruga: „Vino, Doamne Isuse!” este o mărturisire că, până vine El, răscumpărarea noastră rămâne incompletă. Pentru că răul și păcatul nu sunt încă înfrânte, avem toate motivele să credem că El va veni repede și Își va desăvârși lucrarea.

Ștefan Tomoiagă, președinte, Uniunea de Conferințe

Material preluat de pe devotionale.ro.