[Luni] Habacuc

Chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18).

Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care o primim din cartea și experiența profetului Habauc este încrederea și în același timp bucuria că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Asemenea profetului, fiecare dintre noi are experiențele lui de viață în care se confruntă cu multe întrebări la care încă nu am găsit un răspuns. Astăzi, Dumnezeu ne cheamă să stăm în prezența Lui și să tăcem, pentru a-L lăsa pe El să vorbească prin evenimentele zilei.

Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, chiar dacă încă nu am reușit să-l înțelegem. Ia-ți timp pentru a înțelege planurile lui Dumnezeu cu tine, iar pentru ceea ce încă nu ai înțeles, așteaptă cu răbdare răspunsul Domnului, care nu va întârzia. Fii răbdător, și vei fi răsplătit din belșug!

Viața de credință nu o trăim prin vedere sau simțurile personale. Adesea, nu avem nicio dovadă că Dumnezeu ne este alături și veghează asupra vieții noastre, iar când încercările și greutățile ne lovesc, credința ni se clatină. Deși nu înțelegem tot ce ni se întâmplă și nici motivele evenimentelor din viața noastră, experiența lui Habacuc ne învață că Dumnezeu ne conduce viața. Nimic din ce se întâmplă în viața noastră nu depășește voința și aprobarea divină. El ne conduce viața în modul în care dorește, iar adesea nu se consultă cu noi din motive numai de El știute.

„Credinţa care l-a întărit pe Habacuc… este aceeaşi credinţă care susţine pe poporul lui Dumnezeu din zilele noastre. În ceasurile cele mai întunecate, în împrejurările cele mai descurajatoare, credinciosul creştin îşi poate ţine sufletul legat de Izvorul a toată lumina şi puterea. Prin credinţa în Dumnezeu, nădejdea şi curajul lui pot fi reînnoite în fiecare zi. „Cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” (Profeți și regi, pp. 377–378, orig.)

Te invit să-ți reînnoiești încrederea în Dumnezeu și călăuzirea Sa, chiar dacă nu reușești să înțelegi toate evenimentele din viața ta.

Doamne, Îți mulțumesc că ești la cârma vieții mele! Te rog să-mi dai credința necesară pentru a Te urma și astăzi cu deplină încredere în Tine și călăuzirea Ta!

Daniel Demeter, pastor, Conferinţa Transilvania de Nord

Material preluat de pe devotionale.ro.