[Marți] Amos

De aceea, îţi voi face astfel, Israele, şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele! (Amos 4:12)

Într-o vreme de apostazie cruntă a lui Israel, cu mai bine de 750 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu Îşi avertizează poporul printr-un proroc atipic: Amos. Fără o pregătire tipică, păstor, „culegător de smochine de Egipt”, acesta este chemat din Iuda şi trimis în Israel ca să descopere necredincioşia poporului faţă de Dumnezeu şi să prezică urmările vieţii lor destrăbălate şi apostate. Soliile sale adresate unor cetăţi, ca şi întregului popor, erau privite ca obraznice, îndrăzneţe, calificate ca venind din partea unui incompetent pentru asemenea mesaje. Profeţii erau neglijaţi, preoţii erau oportunişti, în funcţie de împăratul care domnea, motiv pentru care Dumnezeu trimite un păstor ca să ducă mesajul de avertizare pentru poporul Său. Amos, inspirat, vorbeşte cu putere, cunoaşte adevărul şi, în ciuda riscurilor legate de transmiterea unui mesaj agresiv, aspru, nedorit, el îşi îndeplineşte misiunea încredinţată. În ciuda crizei spirituale, Dumnezeu încă mai avea credincioşi în Israel.

„Niciodată împărăţia lui Israel n-a fost lăsată fără mărturia nobilă a puterii extraordinare a lui Dumnezeu de a salva din păcat. Chiar şi în ceasurile cele mai sumbre, unii aveau să rămână credincioşi Conducătorului lor divin şi, în mijlocul idolatriei, aveau să trăiască fără pată înaintea unui Dumnezeu sfânt.” (Profeţi şi regi, p. 108)

Chemarea lui Amos adresată lui Israel, de a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu, se aude până astăzi. Astăzi avem Biblia, Cuvântul inspirat, care ne arată, dureros de clar şi desluşit, cum să ne pregătim pentru revenirea lui Isus. Este nevoie de o evaluare realistă a relaţiei noastre cu Hristos. Acceptarea şi prezenţa Lui în viaţa noastră astăzi schimbă totul, deschizând perspectiva veşniciei. Trăim momentele solemne ale unui final de istorie, în care fiecare zi este un semnal, pentru pregătirea întâlnirii noastre cu El.

Doamne, vreau să fiu al Tău, gata pentru revenirea lui Isus. Ajută-mă astăzi să mai fac un pas spre biruinţă. Îţi mulţumesc pentru că mă asculţi!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Material preluat de pe devotionale.ro.