[Duminică] Șalum, mai-mare în Ierusalim

Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. (Neemia 3:12)

Neemia, trimisul lui Artaxerxe, a sosit la Ierusalim şi a început să refacă zidurile cetăţii, în dorinţa de a restabili viaţa spirituală a lui Iuda. Reconstrucţia a început în vreme de criză, când bărbaţi cu influenţă în popor sabotau lucrările şi chiar pe Neemia. Şi totuşi o bună parte din popor a început să ridice efectiv zidurile. Preoţii, în frunte cu Eliaşib, au zidit Poarta Oilor. Alături de mulţi alţii, este menţionat Şalum, care lucra împreună cu fetele sale. El era mai-mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului, şi totuşi muncea la construcţie alături de ceilalţi. Prezenţa la lucru a fetelor sale, despre care nu ştim prea multe, denotă orientarea educaţională, spirituală şi chiar socială sănătoasă a familiei sale. Chiar dacă acestea erau fetele unui bărbat cu responsabilitate în Ierusalim, au venit şi au lucrat efectiv la ridicarea zidurilor.

Am trăit să văd cum în cazul fiului unui prefect, proprietar al unui bolid, care a accidentat mortal un bărbat, poliţia încerca să minimalizeze vina, datorită influenţei tatălui său, aruncând-o asupra victimei. Fiica directorului fabricii de cherestea trebuia musai să treacă examenul de admitere şi apoi pe cel de absolvire. Protejaţii aveau de toate… nu se punea problema participării la vreo muncă fizică.

Ce contrast izbitor între aceştia şi fetele lui Şalum, care efectiv cărau cărămizi şi ridicau zidul! Contrastul se accentuează când privim la Dumnezeu Tatăl şi la Fiul Său, Isus Hristos, care a înfruntat moartea din iubire pentru păcătos. Astfel, avem Evanghelia mântuirii.

„Umilul Nazarinean Şi-a arătat adevăratul Său titlu de nobleţe. El S-a ridicat deasupra neamului omenesc, a îndepărtat vălul păcatului şi al ocării şi S-a descoperit ca Slăvitul oştilor îngereşti.” (Hristos, Lumina lumii, p. 210)

Şalum este o provocare cu privire la educaţia, spiritualitatea, atmosfera şi relaţiile din familia noastră. Isus Hristos încă ne este Modelul.

Doamne Isuse, vreau să fiu un urmaş al Tău în toate privinţele, gata să lucrez, să ajut şi să iubesc aşa ca Tine!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

Material preluat de pe devotionale.ro.