[Duminică] Iosia

Dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. (Luca 7:30)

Al doilea cel mai tânăr rege al lui Iuda, ajuns la tron la doar opt ani şi având o descendenţă care, teoretic, ar fi garantat eşecul spiritual al domniei sale, Iosia se remarcă de departe ca un conducător cu totul dedicat lui Dumnezeu.

La vârsta de 16 ani, începe să caute pe Domnul, iar la vârsta de 20 de ani „a început să curăţească Iuda şi Ierusalimul” de idolatrie. Însă momentul cu adevărat de turnură în viaţa regelui Iosia se petrece la vârsta de 26 de ani, atunci când, luând cunoştinţă în mod providenţial de cartea Legii Domnului, este pus în faţa judecăţilor prevestite de Dumnezeu faţă de poporul Său.

Prin intermediul profetesei Hulda, Iosia este asigurat de două lucruri: nenorocirile prezentate în cartea Legii se vor împlini întocmai, dar ca urmare a atitudinii sale smerite, Iosia va fi scutit de a vedea aceste lucruri întâmplându-se.

Ceea ce atrage atenţia în acest context este limbajul deosebit folosit de Dumnezeu: „Iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia” (2 Împăraţi 22:20). Făgăduinţa în sine este cu totul deosebită, un singur personaj biblic, afară de Iosia, a mai beneficiat de asigurarea coborârii în pace în mormânt – Avraam.

Şi totuşi a minţit Dumnezeu? Pentru că, departe de a fi avut loc în pace, Scriptura ne relatează că moartea lui Iosia s-a petrecut pe câmpul de luptă, într-o confruntare cu armata faraonului Neco.

Realitatea este că unicul vinovat pentru neîmplinirea unei făgăduinţe deosebite rămâne Iosia. Scriptura scoate în evidenţă că aroganţa spirituală l-a determinat să nesocotească sfatul lui Neco, un păgân, prin care însă Domnul vorbea, şi să se avânte într-o bătălie care nu-i aparţinea.

Ce lecţie ne oferă această experienţă! Realitatea este că Dumnezeu are pregătite lucruri măreţe pentru tine chiar astăzi. Şi absolut nimeni nu poate sta împotriva planurilor Sale, cu o singură excepţie, tu însuţi. Rămâi în planul Său astăzi, şi nimic nu-l va putea zădărnici!

Mihai Liviu Papadopol, pastor, Conferinţa Moldova

Material preluat de pe devotionale.ro.