[Miercuri] Rabșache

Doamne, pleacă-Ți urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ți ochii și privește! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu! (2 Împărați 19:16)

Rabșache este un exemplu de aroganță împotriva lui Dumnezeu, îndreptată către poporul Său. Nu ne îndoim că el credea cu tărie ceea ce spunea. Ceea ce nu lua el în considerare era faptul că Domnul nu era ca dumnezeii neamurilor și aceasta se vede în întrebarea: „Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din mâna împăratului Asiriei? (Isaia 36:18). Acest personaj se află în istoria sfântă nu doar ca o lecție a aroganței umane și a intervenției divine fără putință de tăgadă, ci mai ales ca o încurajare pentru cel care este prins în vârtejul situațiilor complicate și are nevoie de ajutor.

Soluții când te confrunți cu situații asemănătoare: (a) În fața aroganței, taci: La aceste batjocuri, copiii lui Iuda „nu i-au răspuns o vorbă” (Isaia 36:21). (b) Încrede-te în Domnul: „Nimic altceva nu inspiră credinţa atât de repede ca exercitarea credinţei. Împăratul lui Iuda se pregătise pentru furtuna ce venea; iar acum, încrezător că prorocia împotriva asirienilor avea să se împlinească, şi-a întărit sufletul în Domnul” (Profeți și regi, p. 351). (c) Vino cu problema ta, aparent de nerezolvat, în sala de audiențe a cerului: „Împăratul Ezechia şi prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer.” (2 Cronici 32:20). (d) După ce te-ai rugat cu seriozitate și umilință, așteaptă răspunsul: Dumnezeu a răspuns la rugăciunile slujitorilor Săi. „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care M-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei.»” (2 Împăraţi 19:6,7). (e) Urmărește rezolvarea: „În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci de mii de oameni” (2 Împăraţi 19:35).

Concluzie: „Dumnezeul evreilor îl biruise pe asirianul cel mândru. Onoarea lui Iehova fusese apărată în ochii popoarelor înconjurătoare. În Ierusalim, inimile oamenilor erau pline de o bucurie sfântă. Rugăciunile lor stăruitoare pentru izbăvire fuseseră împletite cu mărturisirea păcatului şi cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare, se încrezuseră cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva, şi El nu-i părăsise. Acum, curţile templului răsunau de cântecele solemne, de laudă.” (Profeți și regi, p. 361)

Laudă-L astăzi pe Dumnezeu pentru izbăvirea pe care ți-o poate da și ție!

Marian Mihai, pastor, Uniunea de Conferințe

Material preluat de pe devotionale.ro.