[Luni] Femeia din Tecoa

Dumnezeu nu ia viaţa, ci doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui. (2 Samuel 14:14)

Urmarea îngăduinţei lui David faţă de păcatul lui Amnon a fost fratricidul comis de Absalom, ceea ce apoi a dus la un alt rău, şi anume la deteriorarea relaţiilor lui David cu fiul său Absalom.

După doi ani de tensiuni, Ioab doreşte să medieze relaţiile dintre cei doi, apelând la ajutorul unei femei din Tecoa, vestită pentru înţelepciunea ei. Ea se prezintă ca o văduvă ai cărei doi fii se certaseră cumplit, iar în urma conflictului, unul dintre cei doi este ucis. Femeia pledează înaintea împăratului ca să nu îi fie omorât şi acest ultim fiu, singurul ei sprijin, reuşind astfel să obţină promisiunea împăratului că nimeni nu se va atinge de el.

Dincolo de înţelepciunea de care dă dovadă ducând la îndeplinire dificila misiune de a-i prezenta împăratului problema de care probabil nimeni dintre apropiaţii săi nu îndrăznea nici măcar să amintească, femeia din Tecoa dovedeşte un curaj demn de apreciat. Ea, o simplă femeie, îndrăzneşte chiar să îi spună împăratului David că s-a învinovăţit el singur prin verdictul pe care l-a dat în presupusa situaţie prezentată de ea, pentru că el nu doreşte să îl cheme înapoi pe fiul său proscris.

„Dumnezeu nu ia viaţa, ci doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui”, spune femeia. Această duioasă şi mişcătoare zugrăvire a iubirii lui Dumnezeu faţă de păcătos – venind, după cât se vedea, din partea lui Ioab, soldatul aspru – este o dovadă covârşitoare a cunoaşterii de către israeliţi a marilor adevăruri ale mântuirii. Simţind propria sa nevoie de harul lui Dumnezeu, împăratul nu a putut să reziste în faţa acestei rugăminţi.” (Patriarhi şi profeţi, p. 728.4)

Femeia din Tecoa este o femeie care îşi foloseşte cu prisosinţă darul într-o situaţie critică. Ea devine purtătoarea de cuvânt a poporului şi pledează pentru iertarea lui Absalom, ajutându-l pe împărat să privească din alt unghi situaţia sa şi să ia apoi o decizie înţeleaptă.

Poate că astăzi vei fi martorul unui conflict. Roagă-te să poţi avea înţelepciune să detensionezi acea situaţie, să fii un adevărat mediator care aduce împăciuire şi refacerea relaţiilor!

Corina Pelin, prim-colportor, Transilvania de Nord

Material preluat de pe devotionale.ro.