[Luni] David

Domnul Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său. (1 Samuel 13:14)

Regele David este de departe una dintre figurile cele mai controversate ale Bibliei, având în vedere faptele sale, precum şi înclinaţiile sale încă din tinereţe, dar și o mulțime de incompetenţe. Și totuși, atunci când se trage linia finală în dreptul caracterului său, este declarat ca fiind om după inima lui Dumnezeu. Este cumva o afacere între David şi Dumnezeu sau avem un Tată ceresc care judecă după alte criterii? Nicidecum. Să observăm cum procedează atât David, cât şi Dumnezeu. Să descoperim alte șapte feţe ale adevăratului caracter al lui David:

1. Pocăinţă autentică. Este demn de menţionat că la Dumnezeu nu are valoare cantitatea de păcate, cât atitudinea de după păcat. David, atunci când regretă, se şi pocăieşte, îşi cere iertare public şi părăseşte păcatul.

2. Urmărirea unui ţel nobil în viaţă. Toată energia vieţii sale o consacră pentru construcţia Casei lui Dumnezeu, deşi este denumit om al sângelui.

3. Îl laudă pe Dumnezeu. Timpul liber era o dedicaţie continuă spre slava lui Dumnezeu, mărturie stând psalmii săi inspiratori.

4. Manifestă dragoste. Caracterul său a fost schimbat în sensul că nu a purtat resentimente casei lui Saul, dovadă fiind faptul că la masa regală era prezent în permanenţă un moştenitor al lui Saul, cu dizabilităţi fizice.

5. Respect şi onoare. Era un om de cuvânt şi al onoarei, deoarece pentru el unsul Domnului avea o valoare supremă, chiar dacă Dumnezeu îl renegase pe Saul.

6. Erou naţional. Vitejia sa în luptă este atât de evidentă deoarece pentru el nu avea importanţă viaţa lui, cât onoarea lui Israel şi a Domnului. Fie că luptă cu mâinile goale sau înarmat, el dedică toate victoriile pentru slava divină.

7. Înţelepciune. David ştie că este mai bine să fie tratat de Dumnezeu decât de oameni, deoarece prea de multe ori a fost dezamăgit de semenii săi.

Toate aceste realizări sunt urmarea harului divin transformator. Deşi David are calităţi infinit mai multe, înţelegem că nu întâmplător numele David înseamnă „cel iubit de Dumnezeu” – pentru că el a ştiut lucrul acesta şi s-a comportat ca atare.

Cred din toată inima că acest model nu este unic, ci Dumnezeu poate reface orice caracter asemenea Lui dacă voinţa și înfăptuirea vor fi orientate spre cer.

Doresc ca, în ziua aceasta, Dumnezeu să fie pacea noastră și să ne ofere gândul schimbării asemenea lui David!

Doru Ciupag, pastor, Conferința Oltenia

Material preluat de pe devotionale.ro.