[Joi] Fiii lui Core

Fiii lui Core n-au murit. (Numeri 26:11)

Core este descris de Biblie ca un adevărat revoluţionar care s-a răsculat împotriva lui Moise şi Aaron: „Ajunge! Pentru că toată adunarea, toţi sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă înălţaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” (vezi Numeri 16:3). Deşi făcea parte din familia lui Levi şi slujea la tabernacul, Core, sub pretextul că este vectorul bunăstării poporului, a dat naştere la o adevărată insurgenţă îndreptată împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu! În această răzmeriţă, Core a inflamat alte două familii ale căror corturi se aflau în proximitatea locuinţei sale: Datan şi Abiram. Ei s-au aliat astfel cu două sute cincizeci de prinţi din Israel, sperând că vor aduce suflul unei schimbări.

Totul a pornit de la o doză de nemulţumire cultivată de Rebel în mintea unui om frustrat şi gelos. Întreaga tabără a devenit teatrul unei revolte cvasigenerale, Moise fiind din nou pus la stâlpul infamiei. „Insinuările lor au fost atât de repede primite, încât se avântară şi mai departe şi, în cele din urmă, au ajuns să creadă că sunt mânaţi de râvnă pentru Dumnezeu” (Patriarhi şi profeţi, p. 396). Dumnezeu îi convoacă, prin Moise, să se prezinte la apel a doua zi. Încă o zi de har! Din nefericire, a doua zi, ,,pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor” (Numeri 16:32). Scriptura consemnează că fiii lui Core n-au murit. Explicaţia ar fi că ei nu s-au asociat răscoalei sau, convinşi ulterior de Dumnezeu, s-au disociat de tatăl şi de prietenii lor. Cât de greu le-o fi fost să participe într-un singur ceas la funeraliile întregii familii!

Ezechiel ne confirmă dreptatea divină: „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său” (Ezechiel 18:20). Fiii lui Core duc mai departe misiunea acolo unde tatăl lor a eşuat lamentabil. Ei L-au ales ca Tată pe Dumnezeu. Din cei 150 de psalmi, 12 sunt scrişi de fiii lui Core. „Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii” (Psalmii 84:10). S-au îndepărtat de corturile răutăţii ca să locuiască în Cortul Domnului. Te invit astăzi să te aşezi sub protecţia divină. Mută-ţi cortul mai aproape de cruce!

Daniel Niţulescu, pastor, Conferinţa Muntenia

Material preluat de pe devotionale.ro.