[Luni] Iosua

Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voștri… şi slujiţi Domnului. Şi, dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri…, sau dumnezeilor amoriților, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 24:14,15)

Doar doi din șase sute de mii de bărbaţi (Exodul 12:37) care au ieşit din Egipt au intrat în Canaanul promis, iar Iosua este unul dintre ei. El nu a ajuns în Canaan din întâmplare. Deviza lui, mottoul vieţii sale, era SLUJIREA: Slujiţi Domnului, slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie! Mereu activ pentru Dumnezeu, printre oamenii de acţiune, îl descoperim din nou pe Iosua: „Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i slujea; şi Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu” (Exodul 24:13). „Atunci, Moise a zis lui Iosua: «Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec»” (Exodul 17:9). Devotamentul său pentru Dumnezeu, tot timpul parte a slujirii, l-a făcut să fie un rob al lui Dumnezeu. „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” Ellen G. White scrie: „Nicio pată nu se afla pe caracterul sfânt al lui Iosua… Viaţa i-a fost în întregime consacrată lui Dumnezeu.” (Istoria mântuirii, p. 181)

Luptele erau purtate în rugăciune când era condus încet, dar sigur, spre cea mai mare întâlnire cu Căpetenia Oştirii Domnului. Ca şi Moise, aude aceleaşi cuvinte: „«Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.» Şi Iosua a făcut aşa” (Iosua 5:15).

Pentru noi, cei de astăzi, intrarea în noul Canaan este o realitate iminentă. Ca şi Iosua de altădată, împreună cu poporul său, suntem în faţa Iordanului. Trecerea nu va putea fi amânată la infinit. Marile lupte în care suntem implicați şi tu, şi eu, pentru cucerirea Canaanului, trebuie câştigate dincoace de Iordan, pe genunchi, şi implică o întâlnire personală cu Căpetenia Oştirii Domnului. Dumnezeu vrea ca, înainte de a intra pe pământul făgăduit, să cucerească pământul inimilor noastre şi Duhul Sfânt să ne poată folosi cum l-a folosit pe Iosua în vremurile biblice.

Eşti implicat în slujirea lui Dumnezeu? Ai aceeaşi dispoziţie ca a lui Iosua? Eşti unul dintre cei șapte mii care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal? Domnul vrea ca, acolo unde este El, să fie şi slujitorul Lui. Spune azi și tu împreună cu ai tăi: Eu şi casa mea vom sluji Domnului!

Eugen Profir, pastor, Conferinţa Moldova

Material preluat de pe devotionale.ro.