Ruben – devoțional joi

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce se va întâmpla în vremurile care vor veni.” (Geneza 49:1)

Ruben este un exemplu grăitor al celor ce au pierdut sau vor pierde chemarea lui Dumnezeu şi, implicit, misiunea încredinţată lor. „Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea şi pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie şi întâiul în putere, năvalnic ca apele. Tu nu vei mai avea întâietatea” (Geneza 49:3,4).

Ce parte a caracterului lui Ruben a dus la această pierdere? Iacov este scurt: „năvalnic ca apele”. Apa este elementul esenţial al vieţii, dar apa nu este un element stabil şi de multe ori, în condiţii extreme, îşi schimbă starea, iar în loc de stabilitate în viaţă, aduce instabilitate, confuzie şi pierderea echilibrului.

Ca să putem înţelege mai bine, să privim la viaţa lui Ruben din prisma celor trei stări de agregare ale apei: solidă, lichidă şi gazoasă. Am să le iau în ordine inversă.

1. Gazoasă (ceaţă). Atunci când fraţii săi vor să îl omoare pe Iosif, Ruben îşi foloseşte autoritatea de întâi născut doar pe jumătate, fără să-și clarifice în faţa fraţilor poziţia şi alegerea lui (Geneza 37:22 „căci avea de gând să-l scape”), fapt ce duce la vânzarea fratelui său, în Egipt. Atunci când în faţa oamenilor ai doar gânduri bune, dar fără fapte, eşti în ceaţă şi de multe ori îi bagi şi pe alţii în ceață.

2. Lichidă. Apa lichidă fără barieră poate provoca mult rău. Apa se ţine în vase, în albia unui râu sau în spatele unui baraj. Altfel vor fi distrugeri nebănuite. Ruben nu şi-a putut ţine trupul în frâu şi, din cauza caracterului său „năvalnic”, a ajuns la un păcat ce l-a făcut nevrednic să primească binecuvântarea dreptului de întâi născut.

3. Solidă (gheaţă – instabilitate). De multe ori, popoarele din jurul lor îi aduceau pe propriii copii jertfă zeilor, fapt ce se pare că l-a influenţat şi pe Ruben. Atunci când vrea să depună o garanţie pentru viaţa lui Beniamin, el îi propune tatălui său: „Să omori pe amândoi fiii mei, dacă nu îţi voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea şi ţi-l voi aduce înapoi” (Geneza 42:37). Nu aşa poţi convinge pe cineva. Deosebirea dintre Ruben şi Iuda, care primeşte binecuvântarea de întâi născut, se vede în Geneza 44:33: „Îngăduie dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului.” Iuda în locul lui Beniamin, Domnul Hristos în locul meu şi al tău. Amin!

Ruben alunecă şi cade şi la capitolul încredere. Apa este un dar al lui Dumnezeu pentru noi, dar orice dar folosit cum nu trebuie poate duce la moarte. De aceea „păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii”!

Niculae Buică, pastor, Conferința Oltenia

Material preluat de pe devotionale.ro.