Nimrod – devoțional Sâmbătă

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. (Geneza 10:8-10)

Nimrod este părintele pământesc al revoluției mondiale, modelul urmat (nu și recunoscut) de Marx, Engels, Mao și mulți alții. A fost primul om care și-a organizat semenii într-o formă socială ce a servit drept model în întreaga istorie. El a fost primul care a realizat că unitatea înseamnă putere, iar organizarea, eficiență.

Nimrod a înțeles foarte devreme importanța a trei elemente – motivația, unitatea și organizarea (Geneza 11:1-4). De fapt, aceste elemente i-au fost inspirate de Satana, care a înțeles primul că succesul oricărui plan depinde de aceste elemente. El a văzut că universul Creatorului are la bază aceste elemente și a mai înțeles că, și dacă le aplici în sens invers celui ceresc, succesul vine ca urmare a construirii pe exact aceeași structură. Probabil că Nimrod a înțeles că o imoralitate totală aduce haosul prea devreme, ori haosul, ca să fie eficient, trebuie să fie organizat (vezi „soluția finală” nazistă, „revoluția culturală” a lui Mao, gulagul sovietic etc.).

Motivația lui Dumnezeu este dragostea (Ioan 3:16), iar atunci când există dragoste în sens reciproc, unitatea și organizarea vin de la sine. Dragostea altruistă aduce cu sine un bagaj generos: respectul, răbdarea, umilința, pacea, bucuria, bunătatea etc. Iar acest bagaj, pentru a forma o atmosferă cerească autentică, are nevoie de o cheie – reciprocitatea (vezi Ioan 3:16 – Ioan 21:15-17).

În 1 Petru 5:8 se vede că motivația lui Satana este haosul. În aceste condiții, unitatea și organizarea se fac prin forță și frică și, din acest motiv, Nimrod era „viteaz vânător înaintea (împotriva) Domnului”. El este prototipul celui care folosește structura cerului pentru a lupta împotriva lui.

Azi, în biserică se folosește exact aceeași structură. Și pentru Dumnezeu, și împotriva Lui. Toți cei care luptă împotriva lui Dumnezeu sunt convinși că numai ei înțeleg, reprezintă și întruchipează binele suprem, care trebuie impus celorlalți neștiutori. Înainte să închizi ochii pentru rugăciune, să nu uiți dragostea sacrificială a Mântuitorului, oferindu-ne, în cheia reciprocității, libertatea de a alege. Închide ochii și decide astăzi dacă-ți vei da dragostea ta lui Hristos și aproapelui sau ți-o vei dărui ție personal, într-o manieră structurat organizată.

Grigore Ciprian Mușuroi, pastor, Conferința Muntenia

Material preluat de pe devotionale.ro.