Enos – devoțional sabat

Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului. (Geneza 4:26)

Ziua de azi poartă cu sine toate oportunitățile unei zile noi, în care mii de binecuvântări luminoase se pot amesteca, din păcate, cu pustiul „văii plângerii”.

În viața lui Adam și a Evei, pacea edenică a fost înlocuită de diversitatea zilelor săptămânii. Prin nașterea lui Cain au experimentat speranța mântuirii, iar prin nașterea lui Abel, plinătatea. Au văzut dezvoltarea, munca, jertfa copiilor lor, dar, între timp, și activitatea celui rău.

Chiar și astăzi, abia observăm dacă ceva nu funcționează bine. Oare primii părinți au văzut că invidia lui Cain creștea mereu și și-au dat seama unde putea duce această situație? Dumnezeu însă a știut și a văzut totul.

Adam și Eva au experimentat povara și consecințele păcatului mai mult decât s-ar fi așteptat pe baza declarațiilor lui Dumnezeu în urma căderii în păcat (Geneza 3:16-19). Au trebuit să privească la felul cum păcatul se moștenește, crește, apoi cum un frate îl omoară pe celălalt. Ce mai poate aduce ziua de astăzi?

Ziua de astăzi – în ciuda greutății sau a provocării ei – poartă cu sine posibilitatea experimentării providenței lui Dumnezeu. După moartea lui Abel, Dumnezeu a binecuvântat familia cu un alt copil. Se naște Set, apoi copilul lui, Enos. Ei devin reprezentanții celor credincioși lui Dumnezeu.

Dumnezeu Se îngrijește de viitorul copiilor Lui, ca să existe întotdeauna un popor al Lui, cu o credință vie. Cât de mult s-a mirat Ilie când a aflat că, în afară de el, mai sunt șapte mii de credincioși!

Enos a devenit reprezentantul unei grupe care a început să cheme în ajutor Numele Domnului. „Cei credincioși s-au închinat lui Dumnezeu și mai înainte, dar, pe măsură ce oamenii se înmulțeau, deosebirea dintre cele două clase a devenit mai vizibilă. Exista o mărturisire deschisă de ascultare de Dumnezeu din partea unora, după cum, din partea altora, se dădea pe față dispreț și neascultare.” (Patriarhi și profeți, p. 80)

„Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” (2 Timotei 2:22)

Sfatul lui Pavel corespunde cu acele calități pe care le reprezintă Enos. Aici putem vedea ce calități le corespund acelora care Îl caută pe Dumnezeu.

Cheamă în ajutor Numele Domnului cu o credință deplină, în orice situație!

Mago Zsolt, pastor, Conferința Transilvania de Nord

Material preluat de pe devotionale.ro.