Dumnezeu Tatăl – devoțional LUNI

Domnul… a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul.” (Exodul 34:6,7)

Dumnezeu Tatăl a fost şi este adesea înțeles greşit din cauza filonului de idei al teologiei moderne, dar şi al practicilor bisericilor tradiționale. Pe de o parte, ni se prezintă un Dumnezeu foarte libertin şi îngăduitor cu limitele omului păcătos, iar pe de altă parte, avem de-a face cu un personaj mitologic, caracterizat prin pedeapsă şi răzbunare. Este Dumnezeu Tatăl, în contrast cu milostivul Său Fiu şi cu Duhul Sfânt, intransigent, rece şi neîndurător? Este El Dumnezeul răzbunător al Vechiului Testament?

Textul de astăzi este un argument puternic, tocmai din Vechiul Testament, în favoarea caracterului real al lui Dumnezeu Tatăl şi face parte din descoperirea de Sine a Lui. Domnul „a strigat” aceste cuvinte despre Sine, ca oamenii să audă şi să înțeleagă corect cine este El. Este strigătul tatălui care-l caută pe fiul risipitor şi al păstorului care caută oaia pierdută. El Îşi strigă caracterul prin faptele descrise în text. Aici există şapte căi desăvârşite prin care Domnul Îşi manifestă iubirea față de noi: (1) plin de îndurare, (2) milostiv, (3) încet la mânie, (4) plin de bunătate, (5) credincioşie, (6) Îşi ține dragostea, (7) iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul. Iar realitatea vieții noastre confirmă veridicitatea textului în dreptul lui Dumnezeu. Ce Tată bun şi iubitor avem! Acesta este Dumnezeul nostru „care nu obosește iertând”, iubindu-l pe omul păcătos, pe tine şi pe mine. De ce gândim noi uneori greşit despre El? Există un plan malefic care are în vedere discreditarea lui Dumnezeu în fața universului: „Eforturile lui Satana de a reprezenta greşit caracterul lui Dumnezeu, de a-i face pe oameni să cultive o concepţie falsă despre Creator şi, în felul acesta, să-L privească mai degrabă cu teamă şi ură, decât cu iubire, au fost urmărite continuu în toate veacurile.” (Tragedia veacurilor, ed. 2011, pp. 9–10)

Dacă ai redescoperit în dimineața aceasta ce Tată deosebit avem în ceruri, eşti gata să-L prezinți şi altora aşa cum este El, prin viața şi cuvintele tale? Ca un copil al Său, eşti hotărât să fii „asemenea Lui” astăzi şi să încerci să arăți milă, îndurare, bunătate, credincioşie şi dragoste față de orice om cu care intri în contact?

Eugen Radu, pastor, Conferința Muntenia

Material preluat de pe devotionale.ro.