Ascultarea perfectă e posibilă – devoțional miercuri

„Şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos’ 2 Corinteni 10:5

Undeva trebuie să existe o soluţie la întrebările ce privesc ascultarea, biruinţa şi desăvârşirea, precum şi la alte întrebări ce se ridică astăzi în bisericile creştine. Nici măcar teologii nu pot ajunge la un deplin acord în privinţa apostolului Pavel. La fel şi în privinţa lui Luther. Cercetătorii limbii greceşti antice deasemeni nu sunt de comun acord în multe privinţe. Iar cei ce folosesc Spiritul Profetic citind paragrafe izolate de contextul lor, unul de aici, unul de dincolo, ajung şi ei la concluzii diferite. Dar, pentru că „nici o lumină n-a strălucit vreodată mai limpede asupra omenirii căzute ca aceea care izvorăşte din învăţăturile lui Isus” (HLL, p. 220), să ne îndreptăm şi noi atenţia la ele pentru a afla ce a avut Isus de spus cu privire la biruinţă, ascultare şi desăvârşire. Dacă vei studia cu atenţie cele patru evanghelii, împreună cu comentariile inspirate ale vieţii lui Isus, studiate în context, vei găsi răspunsuri clare la întrebările cele mai dificile. Mai jos avem câteva câtate din Scriptură şi din comentariile inspirate cu privire la biruinţă şi ascultare:

Nici măcar printr-un gând n-a cedat Isus la ispită; şi pentru noi este posibil de realizat aceasta. Isus n-a avut nici un avantaj asupra noastră în ce priveşte biruinţa. Nu există vreo poruncă ce nu poate fi păzită de oricare din noi. Noi putem asculta asemenea lui Isus. Misiunea lui Isus a fost să ne aducă înapoi la ascultarea de Dumnezeu. Prin har, Legea poate fi păzită în mod desăvârşit de orice urmaş al lui Adam. Eu trebuie să fiu desăvârşit. Toţi putem ajunge la neprihănire; Dumnezeu poate realiza aceasta în noi. Viaţa lui Isus trăită în mine va produce aceleaşi rezultate ca şi în EL. Satana este acela care ne spune că noi nu ne putem corecta defectele. Cei ce nu au o relaţie corespunzătoare cu Isus cred că nu se poate ajunge la biruinţă în trupul acesta muritor. Scopul vieţii creştine este reproducerea în noi a caracterului lui Hristos. Caracterul lui Hristos trebuie reprodus pe deplin în vieţile urmaşilor Săi.

Sunt prea multe astfel de declaraţii ca ele să poată fi ignorate. Aceste declaraţii nu pot fi ocolite fără a se mutila adevărul minunat al bisericii advente. E adevărat că Isus a fost şi om dar şi Dumnezeu, şi că noi suntem numai oameni. Dar noi putem realiza tot ceea ce a realizat Isus prin putere primită de la El. Noi nu vom fi niciodată ceea ce a fost Isus. Dar asta nu ne împiedică să obţinem, prin Duhul Sfânt, putere ca să trăim întocmai cum a trăit El.

Material preluat de pe devotionale.ro.