Prietenul tău, Duhul Sfânt – devoțional

„Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26

Când spunem că Duhul Sfânt este o persoană, nu ne referim neapărat la un corp fizic ci vorbim despre cunoştinţă, sentimente, emoţii şi voinţă – puterea de alegere. Ca să fii o persoană nu trebuie neapărat să ai picioare şi mâini. Există unii care au personalitate dar nu au mâini şi picioare. Elementele esenţiale ale personalităţii sunt cunoştinţa, emoţiile şi puterea voinţei.

În Corinteni 2:11 se vorbeşte despre Duhul: „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, care sunt în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrările lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.” Deci Duhul lui Dumnezeu cunoaşte. Avem aici dovada că Duhul lui Dumnezeu posedă cunoştinţă, una din ingredientele personalităţii.

În 1 Corinteni 2:11 ni se prezintă dovada că Duhul Sfânt are putere de a alege şi de aceea este o fiinţă inteligentă, ceva mai mult decât o simplă influenţă. El împarte oamenilor daruri spirituale „după cum voieşte”. După cum El voieşte. Numai o fiinţă inteligentă poate avea putere de alegere.

Unul dintre motivele pentru care putem fi siguri că Duhul Sfânt este o persoană este că doar faţă de o persoană poţi arăta împotrivire, răscoală. Doar o persoană cu inteligenţă şi personalitate poate fi supărată şi necăjită. Duhul Sfânt este o persoană pentru că este posibil să-L rănim, să-L mâhnim ori să-i refuzăm dragostea (Efeseni 4:30).

În Romani 15:30 citim: „Vă îndemn dar fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.” Când vă gândiţi la Duhul Sfânt vă gândiţi ca la o Persoană iubitoare? Sau vă gândiţi ca la o Fiinţă tainică, care se ascunde undeva în umbră, nu prea aproape, inspectându-vă de acolo. Vă gândiţi la Duhul Sfânt ca la Cineva care este foarte sensibil şi care poate fi cu uşurinţă rănit? Vi-L imaginaţi mâhnindu-se cu uşurinţă, ori fiind nerăbdător? Sau când vă gândiţi la El vă imaginaţi o Persoană plină de iubire? Duhul Sfânt este Cel care rămâne cu voi şi nu renunţă cu uşurinţă la voi. Dumnezeu este iubire. Duhul Sfânt este iubire. El rămâne de partea voastră încercând să aducă mângâiere. El este Prietenul vostru.

Material preluat de pe devotionale.ro.