Duhul lucrează după cum vrea – devoțional

„Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici unde merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Ioan 3:8

Un om, care era un mare învăţat, a venit într-o noapte la Isus. Acest om era un învăţător, un intelectual, un gânditor. El a venit la Isus şi i-a zis: „Ştiu că eşti un mare învăţător. De altfel şi eu sunt unul destul de bun. N-ai vrea să avem o discuţie?” Dar Isus i-a zis: „Ceea ce îţi trebuie ţie este să te naşti din nou.”

Până la acel moment din viaţa lui, Nicodim se închinase la altceva în loc de a se închina lui Dumnezeu. Dar acum el era atras către Hristos. El venise să aibă o discuţie cu Isus. El încă nu era pe deplin conştient de nevoia sa, şi de aceea atunci când Isus i-a zis: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3), Nicodim nu a înţeles ce i se spunea de fapt. Prin întrebarea sa: „Cum se poate naşte un om bătrân?”, el a dovedit că omul neconvertit nu înţelege lucrurile spirituale. Numai prin lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt putem noi începe să înţelegem ce înseamnă mântuirea prin credinţa în Isus, la care se face referire prin expresia „împărăţia lui Dumnezeu” (Parabole pag.62).

Isus i-a prezentat lui Nicodim în acea noapte cea mai clară explicaţie posibilă despre naşterea din nou. Dar a fost oare Nicodim născut din nou chiar în acea noapte? Ni se spune că el a plecat cântărind lucrurile auzite, gândindu-se şi minunindu-se. Timp de trei ani Isus a lăsat ca sămânţa semănată de El să-şi facă lucrarea. Naşterea din nou vine pentru fiecare la timpul potrivit, şi nici măcar Isus nu a grăbit procesul. Acesta nu este un program de câteva ore sau de câţiva ani. Totul depinde de condiţiile în care are loc. Pentru anumiţi oameni condiţiile necesare se împlinesc foarte repede. Altora le trebuie o viaţă întreagă ca să ajungă să se sature de o viaţă trăită departe de Dumnezeu. Lui Nicodim i-au trebuit trei ani. Dar, cel puţin la vremea răstignirii, el a fost în stare să accepte lucrarea reînnoitoare a Duhului Sfânt. Una dintre primele sale fapte după naşterea din nou a fost ca, împreună cu Iosif din Arimateia, să asigure o înmormântare demnă lui Isus. Ca urmare a ataşamentului lui de Hristos, acest om bogat a devenit un sărac, şi el a fost luat în deridere de către prietenii săi de mai înainte din cauza credincioşiei faţă de Isus. Dar odată ce Nicodim s-a predat puterii reînnoitoare a Duhului Sfânt, el a fost făcut în stare să devină sărac din dragoste pentru Acela care a devenit sărac în locul nostru pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să devenim bogaţi cu adevărat.

Material preluat de pe devotionale.ro.