Opt pași călăuzitori – devoțional

„Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirile îndreptate asupra ta.” Psalmul 32:8

Pentru a cunoaşte voia lui Dumnezeu pentru noi într-o anumită problemă, noi trebuie ca mai întâi de toate, prin harul lui Dumnezeu, să ajungem la punctul în care să fim gata a renunţa la propria noastră voinţă în ce priveşte problema respectivă. Aceasta se poate realiza numai prin puterea lui Dumnezeu şi printr-o legătură personală cu El. În al doilea rând noi nu trebuie să ne călăuzim după simţăminte. Nu este nimic greşit să avem simţăminte specifice într-un anumit subiect, şi de fapt Duhul Sfânt ne dă adesea impresii şi convingeri de o natură foarte apropiată simţămintelor. Ceea ce este important este să nu iei hotărâri bazat numai pe simţăminte. (De fapt nu lua nici o hotărâre bazată numai pe un singur criteriu, ci adună toate informaţiile disponibile în problema respectivă, şi apoi ia o hotărâre în funcţie de toate aceste fapte adunate împreună.)

În al treilea rând caută să descoperi voinţa lui Dumnezeu aşa cum este ea descoperită în Cuvântui Său. Vor fi cazuri în care nu poţi găsi ceva specific, ca de exemplu dacă să te muţi într-un loc sau nu. Dar mai mult ca sigur că vor fi principii care se pot aplica situaţiei respective. Și aceasta aduce din nou în atenţia noastră faptul că Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost lăsat atât pentru comuniune cât şi pentru informare.

În al patrulea rând, nu pierde din vedere lucrările Providenţei. Fii gata să sesizezi o uşă închisă sau una deschisă. Ține seama de direcţia în care ai fost condus în trecut, şi caută să îţi dai seama dacă hotărârea prezentă se încadrează în tabloul general.

În al cincilea rând prezintă hotărârea ta în rugăciune înaintea Domnului. Caută pe genunchi călăuzirea Sa şi ia-ţi timp să asculţi „susurul blând şi subţire” (1 Împăraţi 19:12 u.p.). Desfăşoară cazul tău înaintea Domnului şi dă-I consimţământul ca El să lucreze potrivit cu înţelepciunea Sa.

Si, în al şaselea rând, sfatuieşte-te cu tovarăşii tăi de credinţă. Părinţi evlavioşi, învăţători, pastori, pot oferi sfaturi de valoare bazate pe experienţa lor de credinţă. La fel, şi în cazul acesta, nu depinde de alţii în luarea hotărârilor tale, ci ascultă la ceea ce ei au de zis şi include totul într-un tablou general.

În al şaptelea rând ia o hotărâre! Nu sta cu picioarele în două bărci. Hotărăşte. Prezintă hotărârea ta în rugăciune Domnului şi treci la acţiune. În al optulea rând, invită pe Domnul să oprească desfăşurarea planurilor tale dacă dintr-o greşeală s-a întâmplat să nu înţelegi semnalele pe care ţi le-a comunicat mai înainte. Domnul a făgăduit că-Și va împlini planurile cu noi.

Material preluat de pe devotionale.ro.