DUMNEZEU ESTE UN GENTLEMAN

Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.
Daniel 1:8

Dumnezeu este un gentleman care nu va forța niciodată pe vreunul dintre copiii Săi să asculte de legile Sale. El ne permite să decidem de care putere vom asculta – fie de Dumnezeu, fie de Satana.

Trebuie să învățăm să practicăm autocontrolul în toate domeniile vieții, în special în alimentație. Ca și Daniel cu cei trei prieteni evrei, trebuie să ne hotărâm în inimile noastre să nu ne ruinăm sănătatea făcând alegeri greșite cu privire la mâncare, băutură și activități. Trebuie să urmăm principiile biblice care vor aduce o binecuvântare corpului, sufletului și minții. 

Roada Duhului nu este numai dragostea, bucuria, pacea, îngăduința (răbdarea), bunătatea, facerea de bine, credincioșia și blândețea, ci și înfrânarea poftelor. Sunt sigură că robii evrei aveau pofte asemănătoare cu cele pe care le avem și noi astăzi, însă au reușit să se ridice deasupra influențelor de la curțile Babilonului. Și noi trebuie să facem la fel în zilele noastre și să ne ridicăm deasupra influențelor lumii. Oamenii credincioși vor avea o vigoare fizică mai mare și o putere de rezistență crescută. Da, cu toții avem nevoie de vigoare și rezistență. Obiceiurile fizice corecte vor încuraja dezvoltarea mintală, puterea intelectuală, vigoarea fizică și o durată de viață mai mare. Dumnezeu nu intervine, nu Se impune și nu ne salvează de consecințele propriilor alegeri, ci ne încurajează să fim moderați în toate privințele.

Trebuie să luăm decizii înțelepte. Gândirea rapidă a lui Daniel, puterea de a sta neclintit în hotărârile lui, istețimea cu care acumula cunoștințe și rezista ispitelor, toate se datorau simplității dietei sale și legăturii pe care o avea cu Dumnezeu în viața lui de rugăciune. Istoria lui Daniel și a tinerilor lui tovarăși a fost înregistrată în Cuvântul inspirat pentru folosul nostru și al generațiilor viitoare. Prin intermediul cărții Daniel învățăm despre principiile temperanței și despre cum acele valori ne aduc beneficii. Dumnezeu ne spune același adevăr astăzi, în special în timpul pandemiei. El dorește să ne așezăm în locul potrivit pentru a urma principiile sănătății. Ia-ți timp să îți plănuiești mese sănătoase și angajează-te să faci zilnic exercițiu fizic. Corpul tău îți va mulțumi! Adu-ți aminte că Dumnezeu nu te va forța niciodată să asculți, El este un gentleman și nu va face asta niciodată.

autor: Yvonne E. Ealey


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.