FIȚI GATA

Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat  împreună. (…) Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut  un munte mare şi a umplut tot pământul.
Daniel 2:34,35

De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.”
Isaia 28:16

Acum câțiva ani, prietena mea apropiată, Shirley, locuia într-o clădire unde mai avea un apartament deasupra ei. Când un nou vecin s-a mutat deasupra, au început renovările în apartamentul de la ultimul etaj. Într-o zi, Shirley se ducea către bucătărie. Dintr-odată, a fost uimită să vadă o bucată de beton căzând din tavanul bucătăriei ei – chiar lângă fereastră. Din fericire era singură acasă și nu se afla sub piatra aceea mare când a căzut din tavan.

Acest eveniment uluitor a pus-o pe gânduri: Cum se poate ca o bucată de beton să cadă pur și simplu din tavanul bucătăriei? În timp ce vizualiza scena uimitoare la care fusese martoră, și-a amintit de a doua venire a lui Isus Hristos. Daniel a văzut în viziune și s-a referit la Împărăția lui Hristos ca la „o piatră” care s-a „dezlipit fără ajutorul vreunei mâini” (Daniel 2:34). Piatra din viziunea profetului a venit în contextul împărățiilor lumești (reprezentate de diferite metale în chipul măreț) care se vor ridica și vor cădea până când Împărăția lui Hristos va fi stabilită pentru totdeauna. Piatra Îl reprezintă pe Hristos, Fiul omului, venind „în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri (…) va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale” (Matei 25:31).

Experiența lui Shirley a condus-o să mențină o relație zilnică cu Hristos, să îndrepte lucrurile care nu erau bune în relația cu El, să locuiască în El (Ioan 15:5), și să Îl accepte ca Mântuitor al ei personal, Răscumpărător, Mijlocitor, Avocat și Mare-Preot. S-a hotărât să trăiască o viață evlavioasă într-o relație mântuitoare cu El, prin harul, mila și dragostea pline de compasiune ale lui Dumnezeu.

Indiferent de ceea ce se întâmplă, prietena mea știe acum că Hristos cu siguranță Se va întoarce (Apocalipsa 22:20). Iar mai important este faptul că ea știe că trebuie să fie gata pentru El în fiecare zi – așa cum trebuie să fim și noi.

autor: Yan Siew Ghiang


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.