AL LUI NOE ȘI AL NOSTRU

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
Luca 17:26,27

Lumea noastră se află astăzi în impas la fel cum a fost în timpul lui Noe; un timp când oamenii erau foarte necumpătați în alimentație și în purtare. A fost un timp în care instituția căsătoriei era cu totul desacralizată; a fost un timp de mare pompă și mândrie în care oamenii manifestau nerecunoștință față de Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul lor, iar mulți alții aveau atitudini care înjoseau omul. Dar, mai presus de toate, a fost un timp în care creaturile binecuvântate cu daruri și talente au abuzat de privilegiile lor, iar standardul judecății lui Dumnezeu a fost călcat în picioare de către oameni.

Ellen G. White elaborează și clarifică starea actuală a lumii noastre prin această afirmație: „(…) O stare de lucruri asemănătoare există și astăzi. Ceea ce în sine e drept, îngăduit este dus la exces. Apetitul este satisfăcut fără niciun fel de reținere. (…) Mulțimile nu se mai simt sub obligația morală de a pune frâu dorințelor lor senzuale și devin robii poftelor. Oamenii trăiesc pentru satisfacerea plăcerilor senzuale; ei trăiesc numai pentru lumea și viața aceasta. (…) Tabloul pe care inspirația ni l-a înfățișat cu privire la lumea de dinainte de potop reprezintă prea fidel starea de lucruri către care societatea modernă aleargă foarte repede. (…) Pe măsură ce timpul încercării lor se apropia de încheiere, oamenii dinainte de potop se dedau mai mult la distracții și petreceri triviale. Cei ce aveau influență și putere se străduiau să țină mintea oamenilor preocupată de jocuri și plăceri, ca nimeni și nimic să nu fie cumva mișcat de ultima avertizare solemnă.”

Pe măsură ce revenirea lui Hristos se apropie și atât cât ține timpul de har, Dumnezeu ne însărcinează să avertizăm lumea, pentru ca oamenii să fie conduși la pocăință, să se pregătească pentru acest mare eveniment și, astfel, să scape de distrugerea care îi amenință.

Întotdeauna m-am rugat și mi-am dorit ca familia mea să trăiască mereu în armonie cu principiile lui Dumnezeu. El dorește să răscumpere și să refacă familiile care ascultă această chemare la pocăință din păcatele lor. Toți cei care se îndepărtează de păcatele lor prin pocăință înaintea lui Dumnezeu și credință în Hristos primesc iertarea.

Doamne, Te rog, ajută-ne să trăim pentru Tine și în armonie cu principiile Tale divine.

autor: Joy Bakaba Igwe


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.