DOAR IMAGINEAZĂ-ȚI

Acolo erau și multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.
Matei 27:55,56

Doar imaginează-ți că stai la piciorul crucii; L-ai mai văzut pe Isus înainte de acest moment? L-ai urmat? Ai primit binecuvântarea Lui? Plângi sau faci parte din mulțimea care Îl batjocorește? Poate ești fiica fără nume a lui Iair și îți amintești că ai fost atât de bolnavă – apoi nimic, până te-ai trezit, când Isus te-a ținut de mână și ți-a spus să te ridici. Ai fost moartă și acum trăiești. Și iată-te, privindu-L pe Isus murind pe cruce. Poate mama stă lângă tine; la urma urmei, este Paștele și toți vor să fie în Ierusalim. Sau poate tu ești femeia cu o scurgere de sânge de doisprezece ani până când ai reușit să te atingi de poala hainei lui Isus. Acum ești bine și L-ai urmat, sperând să Îl vezi și să Îl mai asculți pe Isus măcar o dată. Sau poate tu și fiul tău stați acolo. Isus ți-a înviat fiul din morți în Nain, în drum spre mormânt. Ah, ce diferență a făcut Isus în viața ta!
Tu ești acolo – Biblia așa ne spune. Numele tău este Salome, mama fiilor lui Zebedei, Iacov și Ioan. Stând acolo îți amintești de ziua în care fiii tăi te-au convins să îi ceri o favoare lui Isus. La urma urmei, tu L-ai urmat pe Isus din sat în sat și ai ajutat la finanțarea lucrării Lui. „Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în Împărăția Ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga Ta” (Matei 20:21). Acum cine este la dreapta și la stânga lui Isus? Îți amintești că Isus te-a întrebat dacă fiii tăi pot bea paharul amar pe care urma să Îl bea El și ei au răspuns cu certitudine că ar putea (Matei 20).oar imaginează-ți că stai la piciorul crucii; L-ai mai văzut pe Isus înainte de acest moment? L-ai urmat? Ai primit binecuvântarea Lui? Plângi sau faci parte din mulțimea care Îl batjocorește? Poate ești fiica fără nume a lui Iair și îți amintești că ai fost atât de bolnavă – apoi nimic, până te-ai trezit, când Isus te-a ținut de mână și ți-a spus să te ridici. Ai fost moartă și acum trăiești. Și iată-te, privindu-L pe Isus murind pe cruce. Poate mama stă lângă tine; la urma urmei, este Paștele și toți vor să fie în Ierusalim. Sau poate tu ești femeia cu o scurgere de sânge de doisprezece ani până când ai reușit să te atingi de poala hainei lui Isus. Acum ești bine și L-ai urmat, sperând să Îl vezi și să Îl mai asculți pe Isus măcar o dată. Sau poate tu și fiul tău stați acolo. Isus ți-a înviat fiul din morți în Nain, în drum spre mormânt. Ah, ce diferență a făcut Isus în viața ta!

Biblia ne spune că la o oarecare distanță erau femei fără nume și altele, al căror nume este cunoscut, priveau. „Lângă crucea lui Isus stătea mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena” (Ioan 19:25). Matei, în versetul de astăzi, adaugă numele Mariei, mama lui Iacov și Iosif, și a lui Salome.

Imaginează-ți că erai acolo. Doar imaginează-ți. Adevărul este că fiecare suntem acolo în fiecare zi atunci când Îl urmăm și răspunde lui Isus. Ce a făcut El pentru tine, pentru mine, încât vrem să Îl urmăm? Nu îți imagina doar – recunoaște și spune și altora ce a făcut El.


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.