Mireasma Lui este îndeajuns

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. (Iacov 4:8)

Într-o după-amiază, stând în camera din spate și citind, am auzit o voce spunându-mi:

– Cere-I lui Dumnezeu să ți Se arate.

O să îmi spună: „Prezența mea este ca un foc mistuitor” (vezi Evrei 12:29), m-am gândit, zâmbind.

Vocea mi-a spus din nou:

– Cere-I lui Dumnezeu să ți Se arate.

– În regulă, Doamne, arată-mi-Te cum te-ai arătat lui Moise.

– Când m-am arătat lui Moise a trebuit să Îl ascund în crăpătura unei stânci, mi-a spus Vocea. L-am acoperit cu mâna Mea, apoi, când Mi-am luat mâna, slava Mea a trecut pe lângă el. Mi-a văzut numai spatele, nu și fața (referire la Exodul 33:18-23).

Vezi, ți-am spus eu! m-am gândit. Vocea mi-a spus pentru a treia oară:

– Cere-I lui Dumnezeu să ți Se arate.

Așa că L-am rugat:

– Doamne, te rog, lasă-mă să Te văd.

De data aceasta, nu am primit niciun răspuns. Ei bine, asta a fost, m-am gândit. Am continuat să citesc și nu m-am mai gândit la aceasta. Tocmai când mă pregăteam să pun un semn de carte la pagina unde rămăsesem, am simțit trecând pe lângă mine o mireasmă dulce. Am tras aer în nări. Hmm! M-am pierdut în acel miros, dar a dispărut la fel de repede cum venise. Oau! Mireasma era de nedescris. Eram pregătită să îl strig pe soțul meu, apoi m-am gândit: Nici el și nici eu nu am dat cu nimic în cameră. În plus, nu există niciun alt miros ca acesta pe care tocmai l-am simțit.

În timp ce mă gândeam la acel parfum, Vocea mi-a spus:

– Nu am putut să Îți arăt prezența Mea, pentru că ai fi fost mistuită. Așa că ți-am trimis mireasma Mea (vezi Osea 14:6).

M-am gândit pentru o clipă, apoi mi-am lăsat capul în jos și am strigat:

– Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul cel Atotputernic!

Ar fi trebuit să fiu surprinsă că Dumnezeu a răspuns cererii mele? Nu! Căci Isus spune: „Cereți și vi se va da” (Luca 11:9).

Ce experiență! Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine” (Ioan 10:27). Cred că Dumnezeu ne oferă aceste experiențe pentru a întări legătura noastră cu El. Cred că Duhul Sfânt a fost cel care mi-a spus să pun acele întrebări și care mi-a dat acele răspunsuri: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4:8).

Mattie E. Johnson


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.