Lauda muzicală

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului. (Psalmii 66:1)

Muzica are putere. În Psalmii 150:6 ni se spune că „tot ce are suflare să laude pe Domnul!” „Tot” ne sugerează un grup atotinclusiv. El include oameni, îngeri, soarele, luna, „stelele luminoase”, „balauri de mare și adâncuri toate”, focul și grindina, „zăpadă și ceață, vânturi năprasnice”, „munții și dealurile toate, pomi roditori și cedri toți, fiare şi vite toate, târâtoare şi păsări înaripate, împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului, tineri şi tinere, bătrâni şi copii!” (Vezi Psalmii 148:1-12.) Poate că cineva se întreabă: Cum pot toate acestea să-L laude pe Domnul? Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor și El merită cea mai aleasă laudă. Deoarece El este Creatorul, sunt sigură că există un mod prin care El comunică mereu cu creaturile Sale, și ele cu El. Și mai cred că aceste creaturi fac ceea ce au fost menite să facă: Îi aduc laudă lui Dumnezeu.

În Psalmul 100, David ne spune cum ar trebui să Îl lăudăm pe Dumnezeu: „Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui” (versetele 1 și 2). Înțeleptul Solomon ne spune și el că „datoria oricărui om” este: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui” (Eclesiastul 12:13). Atunci când se pregătea întoarcerea chivotului lui Dumnezeu în capitala Ierusalim, David i-a instruit pe leviți „să aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe şi ţambale, şi să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie” (1 Cronici 15:16). La fel și noi, când ne închinăm, muzica noastră ar trebui să fie cu bucurie, cu viață și cu reverență. Ați auzit privighetoarea cum cântă? Sunete atât de puternice pentru o pasăre atât de mică. Privighetorile își deschid ciocul și se străduiesc din răsputeri să scoată acele sunete care te lasă vrăjit. Nu poți decât să te oprești și să asculți acea muzică sublimă. Muzica dă amploare emoțiilor. Ea încălzește inima și te ridică spiritual. Te conectează la divin.

Moise, Maria, Debora și Pavel sunt alte personaje biblice care foloseau muzica pentru a-și îmbogăți închinarea. Îngerii cântă continuu slavă Creatorului lor: „Sfânt, sfânt, sfânt” (Isaia 6:3). Când vom fi în cer, vom cânta istoria mântuirii, pe care îngerii nu o înțeleg complet – pentru că ei nu au simțit niciodată bucuria mântuirii, care este omenească.

Cred că ar fi bine să începem cântăm încă de pe acum.

Kollis Salmon-Fairweather


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.