Blândețea și umilința

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! (Matei 5:5)

Ce a spus Isus despre El Însuși? „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29). Umilința înseamnă eliberarea de mândrie și de aroganță; înseamnă smerenia minții. Cu toate acestea, nu trebuie să ne subestimăm valoarea și realizările. Smerenia lui Hristos era desăvârșită, dar El avea și simțământul propriei valori și misiuni. „Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: (…) «De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor»” (Matei 18:2,4).

Un scriitor spunea: „Umilința este ca un arbore ale cărui rădăcini, cu cât se adâncesc mai mult în pământ, cu atât trunchiul se înalță mai sus spre cer și copacul este mai bine proporționat, mai stabil și mai durabil. Fiecare treaptă a coborârii acelei rădăcini este ca o nervură de oțel.” (Jeremy Taylor, „Discourse 15. Of the Excellence, Ease, Reasonableness, and Advantages of Bearing Christ’s Yoke, and Living According to His Instructions”, The Whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D., Lord Bishop of Down, Connor, and Dromore, vol. 1 (London: Henry G. Bohn, 1860), 253)

Cum să se împodobească femeile creștine? Petru ne sfătuiește: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3,4). Dumnezeu dorește să fim împodobite pe dinăuntru – o frumusețe dezvăluită simplu și pur în inimă și în viață. Prin urmare, ornamentele iluzorii denotă, de fapt, carențe ale sufletului, care este prețuit nespus de Dumnezeu. Însă nu este descurajată nici grija pentru curățenia exterioară.

Dumnezeu a promis o răsplată pentru cei blânzi: „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Petru 5:5). În plus, „Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i” (Psalmii 149:4).

Împăratul David scria: „Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi. Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace” (Psalmii 37:10,11). Hristos „la înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8).

Bunule Tată, ajută-mă să fiu umilă și blândă!

Vijay Moses


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.