Sămânța pe cale – partea 1

„Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum. (…) O altă parte a căzut pe stâncă. (…) O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. (…) O altă parte a căzut pe pământ bun.” După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat: „Cine are urechi de auzit să audă.” (Luca 8:5-8)

Sunt căsătorită cu un pastor și am citit de mai multe ori parabola din Luca 8:4-15. Am auzit multe predici pe acest subiect. Dar dimineața trecută, când am recitit‑o … am citit-o ca pentru mine! Până la urmă, Isus a spus la sfârșitul parabolei că, dacă avem urechi, să „auzim”. Cum adică să auzim? Adică să ne-o însușim. Călătoriți împreună cu mine prin această parabolă!

În Faptele 9:2, credincioșii sunt descriși ca urmând „Calea” – calea pe care ar trebui să umble fiecare creștin, împreună cu Isus. În acest punct, parabola devine istoria drumului meu și, posibil, și a drumului vostru.

Eu am alunecat de la „Cale” și am ajuns pe alături, „în afara drumului”. Când rătăceam în păcat, Semănătorul a venit și a aruncat sămânţa în locul în care mă aflam. Dar sămânţa nu a avut efect asupra mea. Mă simțeam bine în păcatul meu. Nici nu am băgat în seamă acea sămânţă. Să o mănânce păsările! Nu-mi păsa. Ele aveau nevoie de ea; eu, nu.

Stăteam în afara Căii de atât de mult timp, încât mi se împietrise inima. Devenise ca o stâncă. Atunci, Semănătorul a aruncat sămânţa în acea inimă pietrificată. Sămânţa a încercat să crească, dar s-a uscat. Nu era niciun strop din Apa Vieții acolo.

Inima mea era atât de învârtoșată, încât spinii au început să fie modul meu de exprimare. Spinii – modalitatea de a-i răni pe alții atunci când eu sufeream. Semănătorul a aruncat sămânţa și între spini. Apoi, ceva s-a întâmplat.

Aici, în lăuntrul meu îndărătnic, pietros, aspru și egoist, am văzut Sămânţa (Geneza 3:15), într-o coroană făcută din spinii mei. Atunci, am plâns!

Apostolul Luca scria: „Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu” (Luca 8:11). Imaginează-ți împreună cu mine cum ar fi să mergem pe calea luminată de curând. Isus s-a aruncat pe El Însuși ca sămânţă pe marginea drumului meu nedesțelenit doar pentru a mă atrage din nou la Sine! Da, S-a aruncat pe Sine în inima mea stâncoasă doar ca să mă atragă înapoi la Sine! S-a aruncat în spinii egoismului meu ca să mă atragă înapoi la Sine! Atunci, inima mea s-a topit pentru El.

Te afli pe margine, pe lângă Cale? Atunci, deschide-ți inima să primești Sămânţa!

Becky Owens


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.