Hristos, marele Chirurg

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale. – Psalmii 103:2,3

Mulţi dintre copiii lui Dumnezeu au nevoie disperată de o intervenţie chirurgicală pentru a rămâne în viaţă. Unii poate au nevoie de o operaţie de urgenţă; alţii recurg la o operaţie programată din timp. Totuşi, indiferent de situaţie, toţi au nevoie de o intervenţie pentru a obţine viaţa veşnică.

Isus este marele Chirurg. Primul Lui pacient este programat pentru o operaţie pe creier dimineaţa, foarte devreme. După ce a intrat, Hristos îndepărtează toate gândurile care sunt contrare Cuvântului şi voii Sale. Medicaţia spirituală este administrată din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l ajuta pe pacient să gândească la „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit” (Filipeni 4:8).

Al doilea pacient al lui Hristos are nevoie de un transplant de inimă. Marele Chirurg a făgăduit să ne ajute să „lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou” (Ezechiel 18:31). Hristos ia inima de piatră şi o înlocuieşte cu o inimă de carne (vezi Ezechiel 11:19).

Nu în ultimul rând, Hristos face o laparotomie de explorare. El identifică orice problemă şi apoi face corecturile necesare. Poate că descoperă ură, gelozie, răutate, mânie, înşelăciune, invidie, lăcomie şi alte trăsături străine care produc durere sfâşietoare şi disconfort. El îndepărtează tot ce este rău şi pune în loc roadele Duhului Sfânt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22,23).

Acestea sunt boli care pot fi tratate şi vindecate doar de Tatăl ceresc prin Fiul Său, Isus Hristos. Nu vei primi o factură medicală prin poştă. Aceasta a fost plătită la cruce. Nu trebuie să fii pregătit pentru operaţie sau dus în sala de operaţii pe targă. Nu trebuie să mergi la reabilitare sau să faci vreo programare la clinică sau la doctor pentru consult postoperator. Prin rănile Lui, eşti vindecat (vezi Isaia 53:5).

Isus este marele Chirurg. Tot ce trebuie să faci este să Îl chemi. Apelul este gratuit şi linia telefonică este liberă. El este pregătit şi aşteaptă. De ce nu Îl suni chiar acum?

Cora A. Walker


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.