Întâlnire cu Dumnezeu

A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo. – Marcu 1:35

Cât de fericiţi suntem când avem o întâlnire cu cineva drag, în special dacă se prefigurează a fi o întâlnire veselă!

Creştinii trebuie să aştepte cu dor şi întâlnirea zilnică cu Domnul. Când cineva devine creştin, el sau ea devine copil al lui Dumnezeu şi membru în familia Lui. Cea mai mare bucurie a unui copil este să aibă părtăşie cu tata şi să îl cunoască cât mai bine. Acelaşi lucru îl putem face şi cu Tatăl nostru ceresc, când petrecem timp în linişte cu El.

Timpul acesta liniştit este un timp special şi pus în mod special deoparte în fiecare zi, în care să fim singuri cu Domnul. Ne ajută să căutăm faţa lui Dumnezeu prin citirea Cuvântului Său şi prin a vorbi cu El în rugăciune. În Marcu 1:35, însuşi Isus ne dă un exemplu: „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.”

Avem nevoie de acest timp de devoţiune pentru creşterea noastră spirituală, deoarece ne ajută să Îl cunoaştem pe Dumnezeu în mod personal. Primim putere interioară pentru călătoria acelei zile şi hrană pentru a ajunge la maturitate spirituală. Martin Luther a spus: „Dacă nu petrec trei sau patru ore cu Domnul dimineaţa, Diavolul încearcă să obţină biruinţa de-a lungul zilei.” Poate că timpul nostru devoţional nu trebuie să fie atât de lung, dar trebuie să ne facem un obicei din a petrece timp cu Domnul.

În timpul nostru devoţional să încercăm să aflăm ce ne spune Biblia personal, ce semnificaţie are ea pentru viaţa noastră şi ce pasaje ne învaţă despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. De asemenea, putem căuta făgăduinţe potrivite pentru noi şi să cerem împlinirea lor, să căutăm avertizări, dacă am rătăcit pe cale, şi să căutăm exemple rele pe care noi să le evităm. Bucuria noastră este deplină atunci când împărtăşim cu ceilalţi ce am aflat.

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că mi-ai dat ocazia de a avea părtăşie cu Tine în fiecare zi. Ajută-mă să preţuiesc timpul de întâlnire şi niciodată să nu lipsesc. În Numele lui Isus m-am rugat. Amin!

Pentru a primi încurajare, citeşte textele din Geneza 15:5,6; Exodul 34:2,3; Psalmii 5:3 şi Daniel 6:10. În fiecare verset poţi identifica personajul biblic care avea o întâlnire cu Dumnezeu. Apoi întreabă-L în rugăciune ce poţi învăţa din exemplul lor referitor la timpul liniştit petrecut cu El în fiecare zi.

Charity Danso

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.