Sparge-ți vasul de alabastru!

Pe când şedea Isus la masă (…), a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. – Marcu 14:3

Ce bucurie să poţi fi o binecuvântare pentru alţii!

Pe când Isus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele şi capul oaspetelui. În relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut dincolo de acest ritual al ospitalităţii. Maria nu i-a spălat picioarele lui Isus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele Stăpânului cu lacrimile ei. I-a şters picioarele cu părul ei lung. Apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump şi frumos mirositor şi l-a turnat pe capul Lui.

Exemplul Măriei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei: consacrare totală faţă de Isus. Dorinţa ei era să-I dea lui Isus tot ce era şi tot ce avea mai bun. Ucenicii şi alţii care erau prezenţi au luat în râs acţiunile şi darul ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puţin.

Inima Măriei s-a frânt pentru Isus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. Isus i-a luat inima frântă şi a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacţia neaşteptată din partea lui Isus i-a redus pe toţi la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greşelile din trecut. Isus i-a văzut inima plină de căinţă şi duhul mâhnit.

Binecuvântarea de a dărui din noi înşine ne stă şi nouă la dispoziţie. Oamenii frânţi şi înfrânţi „miros” diferit datorită smereniei şi dragostei lor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea Domnului îi influenţează pe toţi cei din jur. „În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării” (2 Corinteni 2:15). Este timpul să ne spargem vasele de alabastru şi să Îl permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea şi sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu Se va revărsa din noi asemenea mirului din acel vas de alabastru, şi parfumul Lui va umple tot pământul.

Tată din cer, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din jur! Amin!

Rita Gill

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.