Cântarea Cântărilor 3

Cântarea Cântărilor 3

1 Am căutat noaptea* în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;
l-am căutat, dar nu l-am găsit…
2 M-am sculat atunci şi am cutreierat cetatea,
uliţele şi pieţele;
şi am căutat pe iubitul inimii mele…
L-am căutat, dar nu l-am găsit!
3 M-au întâlnit păzitorii* care dau ocol cetăţii;
şi i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”
4 Abia trecusem de ei
şi am găsit pe iubitul inimii mele.
L-am apucat şi nu l-am mai lăsat
până nu l-am adus în casa mamei mele,
în odaia celei ce m-a zămislit. –
5 Vă* jur, fiice ale Ierusalimului,
pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp:
nu stârniţi, nu treziţi dragostea
până nu vine ea. –
6 Ce* se vede suindu-se din pustiu
ca nişte stâlpi de fum,
în mijlocul aburilor de mir şi de tămâie,
înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –
7 Iată, este pataşca lui Solomon,
cu şaizeci de viteji de jur împrejur,
cei mai viteji din Israel.
8 Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi toţi sunt deprinşi la luptă,
fiecare cu sabia la coapsă,
ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.
9 Împăratul Solomon şi-a făcut această pataşcă
din lemn din Liban.
10 Stâlpii i-a făcut de argint,
rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură;
iar mijlocul, împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea
fiicelor Ierusalimului.
11 Ieşiţi, fetele Sionului, şi priviţi pe împăratul Solomon,
cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui,
în ziua veseliei inimii lui. –

Post-ul Cântarea Cântărilor 3 apare prima dată în Studiu Biblic.

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO