Arhive zilnicemai 12, 2021

Ștafeta credinței

„Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva 

Mă auzi?

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată