Arhive zilnicefebruarie 23, 2021

Exemple mici, lecții mari

„Și ea a zis stăpânei sale: «O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui 

O mărturie

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

Daniel 7

DANIEL 7 1. În anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii