Arhive zilnicemai 9, 2019

[joi, 8 mai]

După ce ai citit despre Turnul Babel, menționează două modalități în care atitudinea de atunci se poate întâlni și în 

[joi, 9 mai]

    Imaginea unui Dumnezeu care ne așteaptă este foarte grăitoare. Regele așteaptă ca supușii Săi să Îl recunoască. Unii 

[joi] Căderea

Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncați din el și să nu vă atingeți